De Raad van bestuur van GGZ Oost Brabant heeft begin oktober melding gedaan bij de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) over zijn zorgen over de wijze waarop de transitie Jeugd momenteel gestalte krijgt. De Raad nodigt de voorzitter mevrouw Sint uit om hierover met hem in gesprek te gaan.

"Wij doen een dringend beroep op u om de noodzakelijke hulp voor medisch specialistische jeugd GGZ in het bijzonder voor Oost Brabant veilig te stellen. Onze grootste zorg inzake continuïteit en kwaliteit van deze kwetsbare kinderen en jongeren met psychische ziektebeelden heeft te maken met de in onze ogen onbehoorlijke kortingen binnen 1 jaar en de wijze waarop de transitie m.b.t. deze curatieve zorg door gemeente wordt vormgegeven. Wij verwachten dat kinderen en jongeren iatrogene schade oplopen als wij de behandeling niet kunnen doorzetten, volgens de wijze die de richtlijnen in ons vakgebied voorschrijven.

GGZ Oost Brabant heeft de afgelopen jaren flink ingezet op het afbouwen van klinische GGZ capaciteit en op een succesvolle wijze de jeugd GGZ voor het hele gebied geambulantiseerd. Hierbij is het noodzakelijk dat de nog zeer beperkte lokale en niet bovenregionale benodigde klinische capaciteit voor crisisopname in Oost Brabant blijft gewaarborgd."

Lees hier de brief

Bron: Raad van Bestuur
Datum: 13 oktober 2014