Menu

banner nieuws

 

IPS groep

Het hebben van betaald werk levert vaak een belangrijke bijdrage aan herstel en meedoen in de samenleving. Onze trajectbegeleiders werken daarbij nu ook via de IPS-methodiek. Zij ontvingen hiervoor op 16 juni het certificaat van (kenniscentrum) Phrenos.

IPS, Individuele Plaatsing en Steun, is een bewezen effectieve ondersteuningsvorm van arbeidsrehabilitatie voor cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (epa). Alle cliënten die binnen hun herstel de wens hebben om regulier betaalde arbeid te krijgen/behouden of om een opleiding te starten/behouden, kunnen daarbij ondersteuning krijgen van de IPS-trajectbegeleider. De IPS-er werkt met de cliënt, het behandelteam en het sociale netwerk in zo kort mogelijke tijd toe naar plaatsing op de ‘droomplek’ van de cliënt en realiseert vervolgens de daarbij benodigde coaching.

Verschil

IPS verschilt wezenlijk van de IVB, Individuele Vraaggerichte Benadering, waarbij vaak langzamer, stap voor stap toegewerkt wordt naar bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk.

De IPS-trajectbegeleider maakt deel uit van een multidisciplinair team. IPS-ers werken binnen alle FACT-teams en ook daar buiten. De ‘Multidisciplinaire richtlijn werk en ernstige psychische aandoeningen’ adviseert om IPS zo modelgetrouw mogelijk aan te bieden. Zodat mensen met EPA duurzaam inzetbaar zijn in het gewone arbeidsproces.

IRB (voorbereiden, keuzes maken), IPS en IVB kunnen elkaar daarbij aanvullen.

Niet eenvoudig

Veel mensen met EPA willen graag aan de slag (blijven) in regulier betaald werk en/of opleiding. Het verkrijgen van een reguliere baan blijkt voor hen niet eenvoudig. Het behouden van werk is vaak nog moeilijker. Van de EPA-deelnemers aan het landelijk Panel Psychisch Gezien had 21% betaald werk. Van de 79% die geen betaald werk verrichtte, had 1 op de 3 de wens om binnen een jaar in een betaalde baan aan de slag te gaan.

Dus: wil jij echt werk maken van werk? Neem contact op met de IPS-er in je regio

Ga naar boven

Achtergrond-blauw