Menu

banner nieuws

Sinds medio april kunnen jongeren en adolescenten met ernstige psychiatrische problematiek die dringend hulp nodig hebben voor acute zorg terecht bij één High & Intensive Care (HIC).

RVAMet de opening op 12 april jl. van de High Intensive Care (HIC) voor 16 tot en met 23 jarigen op Zorgpark Voorburg in Vught, is één uniek aansluitend acuut zorgaanbod ontstaan. Onze zorggroep Kind en Jeugd vopende er die dag haar HIC waarbij qua expertise en diensten nauw wordt samengewerkt met Herlaarhof. Dit expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie van Reinier van Arkel was al op het park gevestigd met een HIC voor jeugdigen van 12 tot 18 jaar.

Aansluitend zorgaanbod

De HIC omvat een (al bestaande) afdeling voor jeugdigen (7 bedden) onder verantwoordelijkheid van Herlaarhof én een nieuwe afdeling voor adolescenten (8 bedden) onder verantwoordelijkheid van GGZ Oost Brabant. Aan dit unieke zorgaanbod is een gedegen voorbereidingstraject vooraf gegaan met veel inzet van professionals van beide organisaties.

HIC-aanpak

De afdeling werkt volgens de zogenaamde HIC-methodiek, welke nog relatief nieuw is in Nederland. Uitgangspunt van het HIC-gedachtegoed is dat de opname wordt gezien als een korte onderbreking van de ambulante behandeling. Een intermezzo gericht op herstel, zodat de jongere zo snel mogelijk weer in de eigen omgeving kan deelnemen aan het maatschappelijke leven.
Daan Creemers, klinisch psycholoog en directeur behandelzaken Kind en Jeugd bij GGZ Oost Brabant: “We focussen op wat de jongere en zijn omgeving nodig hebben om thuis verder te kunnen. Contact en een gastvrije bejegening vormen de basis van deze aanpak.”

Organisatie van de zorg

De nieuw geopende HIC Adolescenten is gehuisvest op Zorgpark Voorburg aan de Boxtelseweg 42 in Vught in een gebouw dat eruit ziet als ‘gewone’ woning. Organisatorisch is GGZ Oost Brabant eindverantwoordelijk voor de HIC Adolescenten en Herlaarhof voor de HIC Jeugd. Inhoudelijk werken beide nauw samen. Met de toevoeging van de HIC voor adolescenten kunnen zowel GGZ Oost Brabant als Reinier van Arkel zorg bieden aan cliënten binnen de gehele opschalingsketen van ambulante naar klinische zorg, waarbij opgedane ervaringen, expertise en medische zorgkennis worden uitgewisseld.
Jongeren en adolescenten voor wie een opname op de HIC is geïndiceerd, worden door de eigen behandelend psychiater/klinisch psycholoog of, buiten kantooruren, door een medewerker van de crisisdienst aangemeld bij de HIC. Een opname kan vrijwillig of gedwongen zijn.

Bron: communicatie GGZ Oost Brabant en Reinier van Arkel

Good practice IPS VGZ GGZ Oost Brabant YuliusGGZ Oost Brabant is samen met Yulius bestempeld als Good practice van VGZ. Als ambassadeurs van de methodiek Individuele Plaatsing en Steun (IPS) dienen we als voorbeeld voor andere instellingen in Nederland. 

Veel cliënten in de specialistische ggz hebben de wens te herstellen. Een deel van deze herstelwens bestaat vaak mede uit het verkrijgen of behouden van betaald werk of oplei­ding. Betaald werk brengt veel positieve bijkomstigheden met zich mee zoals structuur, sociale contacten en financiële onafhankelijkheid. Kortom: actief (blijven) deelnemen aan de maatschappij. Helaas is het juist voor deze groep niet eenvoudig om dit zelf te organiseren.

Vanuit GGZ Oost Brabant begeleiden wij onze cliënten bij (het vinden en behouden van) betaald werk en/of opleiding met de IPS-methodiek. Dit heeft effect op zowel de psychische gezondheid als de maat­schappelijke participatie van cliënten. Bovendien dalen behandelkos­ten én de gemiddelde uitkeringskosten per cliënt.

Meer weten over IPS?

Klik hier voor de infographic

Klik hier voor de presentatie

Klik hier voor meer informatie over onze trajectbegeleiding

Soms passen de problemen van mensen niet in één vakje: een probleem komt immers zelden alleen. Al vele jaren wordt er in onze regio over de verschillende sectoren samengewerkt om mensen met een (licht) verstandelijke beperking en gedrags- en/of psychiatrische problematiek te ondersteunen. De hechte samenwerking tussen ORO en GGZ Oost Brabant is daar een goed voorbeeld van. Het doel: door middel van integrale samenwerking ervoor zorgen dat mensen met deze complexe problematiek niet tussen wal en schip belanden.

“Een adequate afstemming, uitwisseling van expertise en een goede synergie. Dat is heel belangrijk als je deze groep mensen wilt ondersteunen en behandelen.” Dat zegt psychiater Margriet Laar, programmaleider binnen het Hoog Specialistisch Centrum LVB-Psychiatrie van GGZ Oost Brabant. Vanuit die functie is ze een belangrijke ketenpartner voor ORO.

OROComplexer en intensiever

De zorgvraag wordt steeds complexer en intensiever. Een passend aanbod is daarom nóg belangrijker. Volgens Marcita Betorina, manager B&E, is steeds meer sprake van een integrale samenwerking. “We zijn bezig met de ontwikkeling van een gezamenlijk portfolio aan behandelinterventies, zodat zorg steeds beter op de juiste plek en dichtbij de cliënt geboden kan worden. Ook hebben we de ambitie uitgesproken om de netwerkzorg rond cliënten met autisme en LVB+ gezamenlijk vorm te geven. Zorg op de juiste plek, doelmatig en met een waardevermeerdering voor de cliënt. Dat is het doel.”
Margriet Laar is enthousiast over de steeds hechter wordende samenwerking. “Het is belangrijk dat je van elkaar leert”, zegt ze. “Hoe doen jullie dat? Welke specifieke kennis heb je van ons nodig? Hoe zorgen we er samen voor dat deze cliënt de best mogelijke ondersteuning krijgt?” Regelmatig overleggen behandelaren van de twee organisaties om onderling kennis uit te wisselen en die kennis te vergroten.

Samenwerking

De samenwerking tussen de afdeling B&E van ORO en GGZ Oost Brabant is volgens Margriet Laar een mooi voorbeeld van hoe de zorg sectoroverschrijdend kan werken. “Een deel van de opleiding tot GZ-psycholoog wordt bij ORO ingevuld zodat aanstaande psychologen ook in de opleiding al een ruimer blikveld meekrijgen. Door over en weer medewerkers bij elkaar te detacheren, wordt de onderlinge kennisoverdracht gestimuleerd.” Marcita Betorina is het daarmee eens. “Je houdt je bezig met een cliëntenpopulatie die beide aspecten van zorg nodig heeft. Het is dus logisch dat we elkaar hierin opzoeken. Dat we samen opleiden bijvoorbeeld, samen expertise ontwikkelen en samen ook producten realiseren die een goede en doelmatige zorg bevorderen.” Margriet Laar: “Het is mooi om te zien dat je vanuit twee sectoren een eigen inbreng hebt, eigen specialismen, die gezamenlijk leiden tot een goed en volwaardig zorgaanbod. Zo levert samenwerking ook échte meerwaarde.”

Bron: ORO / communicatie

Pagina 5 van 54

Ga naar boven

Achtergrond-blauw