App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner nieuws

Psychiater Rik KrebsPsychiater Rik Krebs heeft de 3e prijs gewonnen met de publicatie van het artikel ‘Bevlogenheid en burn-out in relatie tot persoonlijkheid en context bij aiossen psychiatrie: een verkennend onderzoek’ in het Tijdschrift voor Psychiatrie. Ten tijde van het schrijven van dit artikel was hij arts in opleiding tot psychiater, momenteel is hij psychiater bij een van de FACT-teams van GGZ Oost Brabant.

Het Tijdschrift voor Psychiatrie bekroont ieder jaar de beste drie artikelen met een aios als eerste auteur. Doel hiervan is om de jonge generatie te motiveren en waardering uit te spreken voor wetenschappelijke activiteiten van artsen in opleiding tot psychiater (aiossen). Tijdens de landelijke SAP-dag in juni 2018 (van Subvereniging Assistenten Psychiatrie) gaven de genomineerden een korte presentatie en koos het publiek de winnaar van de publieksprijs.

Waardering jury
Het artikel betreft de weergave van een onderzoek naar burn-outklachten onder 59 aiossen psychiatrie van vier opleidingsinstituten. De conclusie was dat het percentage aiossen met burn-outklachten verrassend lager was dan tot op heden beschreven in de literatuur. De jury waardeert de originaliteit van de studie en erkent de grote klinische relevantie van dit onderzoek voor de eigen beroepsgroep. Tevens wil de jury benadrukken dat dit onderzoek met zeer beperkte middelen is uitgevoerd, hetgeen getuigt van grote inzet en betrokkenheid. Het artikel is helder en gestructureerd geschreven, waarbij op evenwichtige wijze aandacht werd besteed aan de eventuele tekortkomingen.

Het artikel kwam tot stand in samenwerking met Aline Ewalds (ten tijde van het schrijven van dit artikel ook arts in opleiding tot psychiater, thans psychiater bij Reinier van Arkel en GGZ Momentum, ’s-Hertogenbosch), Paul van der Heijden (klinisch psycholoog, Reinier van Arkel, ’s-Hertogenbosch), Berry Penterman (psychiater GGZ Oost-Brabant, Boekel) en Koen Grootens (psychiater-klinisch farmacoloog, opleider Reinier van Arkel, ’s-Hertogenbosch en Radboud umc, afdeling Psychiatrie, Nijmegen).

Lees hier het artikel.

Bron: Berry Penterman, psychiater

 

HeidiLees het ervaringsverhaal van Heidi in de zomereditie van Link magazine.

 

OF Kijk naar deze vlog waarin Antje met haar in gesprek gaat

 

 

De beide FACT Jeugd-teams van GGZ Oost Brabant zijn met vlag en wimpel geslaagd voor de driejaarlijkse kwaliteitstoets. De auditoren stellen dat er bij de teams van de regio’s Helmond en Oss sprake is van een ‘optimale implementatie’.

Over het team in de regio Oss vinden zij het volgende: “Door het team wordt een kwalitatief hoogwaardige behandeling bereikt. De zorg is prima georganiseerd en samen met de sterke maatschappelijke oriëntatie en samenwerking met ketenpartners bereikt het team met overtuiging haar doelstelling. En dat doet zij dan ook nog in een prettige sfeer.”

Als kracht van het team in de regio Helmond wordt de nadruk op behandeling en het oog blijven houden voor de ontwikkelmogelijkheden van de jongeren als kracht gezien. De sfeer in het team werd door beide auditoren als zeer prettig ervaren. Daarnaast is het auditteam onder de indruk van het feit dat het FACT team in samenwerking met de Adolescentenkliniek bezig is met de implementatie van het WKS-model, waarin gefocust wordt op de eigen regie en mogelijkheden van de cliënt.

De hoge beoordelingen resulteerde in een hercertificering en dat is goed nieuws voor de doelgroep in deze regio’s. Onderzoek toont namelijk aan dat teams met dit keurmerk op zak betere uitkomsten boeken.

Kinderen en jongeren (0-23) die door het FACT Jeugd-team behandeld worden, zijn vaak zorgmijdend. Toch kampen ze meestal met ernstige psychiatrische problematiek, die zich ook vaak uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, school, wonen en/of werken. Het team ondersteunt hen praktisch, biedt behandeling en ondersteunt hen in hun eigen herstelproces. Hierbij wordt naast het aangaan van een behandelrelatie met de cliënt, de samenwerking met ketenpartners, het bieden van ondersteuning en structuur, aanvullend gebruik gemaakt van verschillende behandelinterventies, waaronder cgt, emdr en schematherapie. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (zo nodig thuis of bijvoorbeeld op school), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload) en doelgroepgericht en wijkgericht werken.

Meer weten? Bel ons secretariaat: 0412 – 84 70 01 (Oss) of 0492 - 84 80 00 (Helmond).

Bron: Communicatie

Pagina 8 van 44

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer Privacy-statement ISO9001 ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw