Menu

banner nieuws

Het Expertisecentrum Depressie Jeugd van GGZ Oost Brabant en GGZ-instelling Pro Persona gaan samen optrekken in het proces naar het behalen van het TOPGGz-keurmerk. Tijdens een startbijeenkomst zetten Fred Pijls namens GGZ Oost Brabant en Cecile Extertate namens Pro Persona hun handtekening onder de overeenkomst die de samenwerking bekrachtigt.

propersona“We gaan samenwerken in het bepalen van de onderzoeksagenda, het vormgeven van complex casusoverleg en het afstemmen van nieuwe behandelvormen op elkaars aanbod”, aldus GZ-psycholoog Daan Creemers. Daan Creemers verzorgde tijdens de startbijeenkomst - samen met bijzonder hoogleraar en psychiater Jan Spijker - presentaties over inhoudelijke overeenkomsten en ambities. Jan Spijker die o.a. werkt bij Pro Persona, zal zich voor vier uur per week verbinden aan het Expertisecentrum Depressie Jeugd van Gpropersona2GZ Oost Brabant.

Depressie Expertisecentrum K&J
Binnen Kind en Jeugd GGZ ontwikkelen we ons Depressie Expertisecentrum Jeugd en blijven we actief de TOPGGz ambitie uitdragen, die we in 2020 willen behalen.  

Kijk ook op de site: https://depressieexpertisecentrumjeugd.ggzoostbrabant.nl/

Bron: Daan Creemers

 Garage2020 Brabant is een samenwerkingsverband tussen de kernpartners GGZ Oost Brabant, Combinatie Jeugdzorg, Idris/Amarant, LEV groep, Sterk Huis, Fontys Hogeschool, TUe, Aloysius en de 21 gemeenten van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Door samen te werken met andere instellingen en met personen met een frisse blik van buiten de traditionele jeugdzorg, proberen we een brede en vernieuwende aanpak  te vinden voor de problemen waar we binnen de jeugdzorg mee worden geconfronteerd.

Om dit te realiseren wordt, ondersteund door de TU Eindhoven, Design Thinking ingezet. Dit is een innovatieve methode om out-of-the-box en creatief samen naar oplossingen te zoeken. Daarbij staan de drie vragen WHY, HOW en WHAT centraal.

blue

Een voorbeeld is BLUE, een product dat voortgekomen is uit een werkgroep en een Hackaton, waaraan onze medewerkers Lisette Kerssemakers en Lieke op den Kamp hebben deelgenomen. Dit voorbeeld is uitgewerkt en hieronder beschreven volgens de Why-How-What stappen:

BLUE 

Why: BLUE is binnen het designtraject 'Preventie met data' ontwikkeld om seksueel misbruik onder jongeren eerder te signaleren en te voorkomen.

How: Kinderen die kindermishandeling meemaken, voelen zich vaak te weinig gezien en gehoord. Voor professionals is er een (vernieuwde) meldcode en er zijn overal campagnes die volwassenen oproepen om hun zorgen te melden.

BLUE richt zich op het kind. Ook kinderen kunnen opstaan tegen geweld en BLUE gaat ze daarbij helpen.

What: BLUE is een avatar die oppopt op plekken waar kinderen zich online bevinden. Wie kent er geen kind dat graag filmpjes kijkt op YouTube? Klik je op BLUE dan start het verhaal van een jongetje. BLUE wordt misbruikt door zijn oom. In dit korte filmpje wordt duidelijk dat dit niet normaal is. En dat er hulp is. Wat als we de kinderen bereikt hebben? Dan komt de kindertelefoon in beeld. Die heel gericht gaat helpen om het geweld te stoppen. Zodat kinderen er niet meer alleen voor staan.

Dit product gaat nu de implementatie-fase in. Zo zijn er veel meer producten gepresenteerd op de Demodag. Garage2020 is actief in meerdere regio’s van Nederland, waar al meerdere prototypes succesvol geïmplementeerd zijn. Zo zorgen we ervoor dat er daadwerkelijk nieuwe werkwijzen kunnen ontstaan door het samengaan van de jeugdprofessional, de technische mogelijkheden en het meedenken vanuit andere gebieden uit onze samenleving.

Wij vanuit Kind en Jeugd Helmond/Peelland werken daar graag aan mee.

Bron: Lisette Kerssemakers en Rob Peters, Kind en Jeugd Helmond/Peelland

“De regio neemt haar verantwoordelijkheid. Het Rijk mag nu niet achterblijven.”

plattegrond

Jeugdhulpaanbieders, waaronder GGZ Oost Brabant, en 16 gemeenten in de regio Noordoost Brabant hebben hun handtekening gezet onder de uitvoeringsplannen voor de transformatie van de jeugdhulpverlening. Ze staan in de startblokken om hun plannen uit te voeren, die moeten leiden tot beter passende jeugdhulp én bijdragen aan de betaalbaarheid van het regionale jeugdhulpstelsel. “Wij nemen als regio onze verantwoordelijkheid om de zorg voor onze jeugd te verbeteren. Het Rijk mag nu niet achterblijven, want het water staat ons aan de lippen”, aldus Joost Hendriks, wethouder gemeente Cuijk en bestuurlijk verantwoordelijk voor de transformatieopgave in Noordoost Brabant.

In 2017 stelden gemeenten in de regio 11,8 miljoen extra beschikbaar om het zorglandschap te transformeren en ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst passende hulp aan jeugdigen geboden kan worden. Nu de plannen uitgewerkt en ondertekend zijn, kan de uitvoering starten. De uitvoering van het transformatieprogramma loopt tot eind 2020. 

Vaker hulp thuis, meer gezinsgerichte mogelijkheden en korter verblijf

Wat gaan de plannen betekenen voor de jeugdigen? We willen waar mogelijk voorkomen dat jeugdigen een beroep moeten doen op schaarse voorzieningen. Ook willen we dat jeugdigen die met problemen te maken krijgen deze hulp vaker thuis ontvangen. Als thuis blijven (tijdelijk) niet mogelijk is, zijn er meer mogelijkheden voor gezinsgerichte verblijfsvormen of zorgen de plannen ervoor dat opname in een voorziening zo kort mogelijk duurt. Een voorbeeld is pleegzorg; om opvang van pleegkinderen door pleegouders mogelijk te maken is soms extra (jeugd)hulp nodig. Met deze extra middelen wordt deze inzet mogelijk gemaakt. 

Verbeterde samenwerking

Jeugdhulpaanbieders gaan intensiever met elkaar samenwerken waardoor meer jeugdigen het samenhangende aanbod krijgen wat ze nodig hebben. Ook investeren de plannen in betere samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders en toegang en onderwijs.

Gerco Schep, bestuurder van Oosterpoort zegt hierover: “In de huidige discussie over jeugdhulp wordt vaak vergeten dat specialistische jeugdhulp om de meest kwetsbare jongeren en gezinnen in onze samenleving gaat en dat de specialistische jeugdhulporganisaties zelf echt willen en ook kunnen innoveren. Het sleutelwoord daarbij is samenwerking en vertrouwen. Niet alleen tussen zorgaanbieders onderling, maar ook met de gemeenten. Met de versterking van de toegang en de nieuw ontwikkelde hulpvormen gaan we aan de slag om de jongeren een maximale goede start te geven.” 

Financiële houdbaarheid in het licht van toenemende vraag naar jeugdhulp

De plannen leveren ook een bijdrage aan de financiële houdbaarheid van het stelsel in de regio. Eerder heeft onze regio een brandbrief gestuurd aan de minister om aandacht te vragen voor de grote financiële tekorten als gevolg van de toenemende vraag naar jeugdhulp. Deze vraag is nog steeds actueel. Wethouder Hendriks: “We investeren bijna 12 miljoen en dan nog komen we fors tekort. De vraag naar jeugdhulp vraagt dus om structureel extra budget. Wij nemen in de regio onze verantwoordelijkheid en zetten ons maximaal in om de best passende hulp te bieden en de trend van de stijgende kosten te keren. Het Rijk is nu aan zet om met ons mee te doen in het bieden van (financiële) stabiliteit om te zorgen dat de échte transformatie mogelijk wordt gemaakt”.

Bron: Communicatie
Datum: 20 mei 2019

 

Pagina 10 van 51

© 2014 GGZ Oost Brabant | PrivacyDisclaimer   ISO9001 ISO9001 NEN

Ga naar boven

Achtergrond-blauw