Menu

banner nieuws

boerderijreekDe Raad van Bestuur heeft het besluit genomen te stoppen met de herhuisvesting op de huidige locatie van de WWA De Boerderij in Reek. Voortzetting van deze plannen -zoals geformuleerd in maart 2018- is vanwege omgevingsbezwaren, bestemmingsplanprocedures en om financiële redenen niet haalbaar.

Concreet houdt dit in dat GGZ Oost Brabant naar verwachting binnen drie tot vier jaar het zorgaanbod van WWA De Boerderij en andere woonvoorzieningen in Reek zal verplaatsen naar een andere locatie.

Verkenning naar Huize Padua
Op dit moment vinden er verkenningen plaats voor verdere landgoedontwikkelingen op zorgpark Huize Padua in Boekel. Daarbij wordt de optie onderzocht of het totale zorgaanbod op het gebied van Autisme van GGZ Oost Brabant kan worden verplaatst naar/ondergebracht in het nieuwe lange termijn huisvestingsperspectief dat momenteel wordt ontwikkeld. In die ontwikkeling wordt getracht een zorgaanbod te realiseren voor cliënten conform de gewenste en reeds besproken huisvestingsplannen voor de Reek.

Zorg blijft ongewijzigd bestaan in Reek totdat alternatief voor handen is
Voor de komende jaren zal de huidige zorg in Reek en op de WWA Emma in Rosmalen ongewijzigd blijven bestaan en worden voortgezet. Samen met cliënten, hun familie en naasten gaan we ons ten uiterste inspannen om te komen tot een toekomstgericht, passend alternatief binnen de zorglocatie in Boekel van GGZ Oost Brabant. Daar waar dit alternatief voor de cliënt niet passend is, kijken we vanuit keuzevrijheid samen naar andere mogelijkheden. GGZ Oost Brabant zal een cliënt in dat geval actief ondersteunen en faciliteren om het voor hem/haar passende zorgaanbod te vinden.

Mediavragen
Vragen vanuit media kunnen worden gesteld aan Vivianne Viguurs, manager communicatie, T 06 - 10 55 11 30.

Datum: 24 mei 2019

Paul de Bont , klinisch psycholoog en psychotherapeut bij GGZ Oost Brabant, heeft de wetenschapsprijs van het EMDR-congres 2019 gewonnen. Hij kreeg de prijs voor zijn artikel Health-economic benefits of treating trauma in psychosis.

'Prachtige prijs @EMDR2019 . Bedankt. PTSS is ook behandelbaar bij mensen met psychosen en is financieel goedkoper dan niet-behandelen. Meer gezondheid voor minder geld!', aldus Paul op twitter na de bekendmaking.

Paul, van harte gefeliciteerd met deze mooie prijs!

Paul de BontOver het artikel / samenvatting
Eerder was al aangetoond in de treating trauma in psychosis-studie dat PTSS bij psychotische patiënten behandeld kan worden met standaard PTSS behandeling (exposure en EMDR), met goede effecten op PTSS en bij-effecten op paranoidie, remissie van psychose en depressie. In de onderhavige studie werd de kosteneffectiviteit geanalyseerd, dat wil zeggen dat is gemeten of de klinische voordelen opwegen tegen de kosten die het implementeren en aanbieden van de behandeling met zich meebrengen. In de kosten zitten verdisconteerd een patient’s zorgconsumptie binnen en buiten GGZ en productieverliezen voor de samenleving als gevolg van vermindering of stoppen van werk of huishouden.

Uit de resultaten bleek dat na 6 maanden er in totaal minder kosten waren ontstaan in de beide behandelcondities (PTSS behandeling met exposure of EMDR) in vergelijking met de wachtlijstcondities (geen PTSS behandeling). Per patient per half jaar waren er in exposure € 422 minder kosten en in EMDR € 1574 minder kosten. Daarnaast nam de gezondheid, gemeten in zogeheten QALYs (quality adjusted life years) méér toe in de behandelcondities (nl 5% meer) en namen het aantal PTSS diagnosen méér af in de behandelcondities dan in de controlegroep (nl 26% meer in EMDR en 22% meer in exposure). De conclusie is daarom dat voor minder geld meer gezondheidswinst en meer PTSS vermindering wordt gerealiseerd door traumabehandeling beschikbaar te maken voor mensen met psychotische stoornissen.
Bron: Paul de Bont Datum: 9 april 2019

Vandaag besteedde Brabant Dagblad aandacht aan de zorgen die er zijn rondom de Jeugdzorg. Directeur Kind & Jeugd Mirjam van de Nieuwenhuijzen en ketenpartners leverden hier een bijdrage aan.

Knipsel

Lees hier het eerste gedeelte van het artikel. Het volledige artikel is alleen te lezen als je een abonnement hebt op het Brabants Dagblad.

Bron: communicatie

Pagina 10 van 50

© 2014 GGZ Oost Brabant | InformatieveiligheidDisclaimer Privacy-statement ISO9001 ISO9001 NEN

Ga naar boven

Achtergrond-blauw