Menu

banner nieuws

Bundeling van kennis en kunde op één locatie

Per 1 maart heeft ORO Behandeling & Expertise haar intrek genomen in gebouw ’t Warant van GGZ Oost Brabant in Helmond. Deze fysieke bundeling van kennis en kunde is een belangrijke stap in de reeds nauwe samenwerking tussen ORO en GGZ Oost Brabant op weg naar een integraal netwerk rond kwetsbare mensen in Zuidoost-Brabant.

HVB 2552 0

Lisa Behrendt (rechts op de foto), directeur zorg Helmond/Peelland van GGZ Oost Brabant en Eveline van Veghel (links op de foto), sectormanager behandeling & expertise bij ORO zijn beiden enthousiast over de genomen stap en kijken met vertrouwen naar de toekomst.

Waarde toevoegen

Beide organisaties werken al jaren succesvol samen, zowel ambulant (in de wijk) als op het levendig landgoed van Huize Padua (Specialistisch Centrum voor LVB-Psychiatrie).
“De complexe zorgvraag van onze cliënten, vraagt  in toenemende mate om integrale samenwerking. Door gebruik te maken van elkaars expertise kunnen we kwetsbare mensen domeinoverstijgend de beste én juiste zorg bieden. Elkaar kennen, zien en vertrouwen zijn daarbij belangrijke succesfactoren. De integrale strategie van netwerksamenwerking vertalen wij op deze manier door naar de operatie; daar waar echt waarde wordt toegevoegd voor onze cliënten in de samenwerking van onze behandelaren”, vertelt Eveline.

Hoogwaardige netwerkzorg

“De samenwerking van de verstandelijk gehandicapten- en geestelijke gezondheidssector is van grote toegevoegde waarde. We zien steeds meer groepen die behoefte hebben aan een integrale aanpak vanuit de verschillende expertisegebieden. Bijvoorbeeld bij Kind & Jeugd, mensen met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA), maar ook bij mensen met trauma.
Uit onderzoek blijkt dat mensen met een verstandelijke beperking een veel hogere kans hebben om een psychiatrische aandoening te ontwikkelen”, aldus Lisa: “Door intensief samen te werken, borgen wij dat we vanuit het netwerk hoogwaardige integrale zorg leveren. Waarbij iedereen zijn expertise inbrengt, ORO op het gebied van de verstandelijke beperking en het gedrag en GGZ Oost Brabant op het gebied van de specialistische GGZ. We zien de verhuizing van ORO dan ook als een mooie kans om de integraliteit van de zorg voor deze kwetsbare mensen te verstevigen.”

Bron: communicatie GGZ Oost Brabant en ORO

Op 28 januari 2021 vond op het ministerie van VWS de formele (online) lancering van de nieuwe Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 plaats. Meer dan 45 organisaties, waaronder GGZ Oost Brabant, hebben inmiddels deze agenda ondertekend. Met de ondertekening willen de organisaties formeel bevestigen dat zij zorgvuldig en intensief samenwerken in de zorg rondom mensen met suïcidale gedachten en gedrag.

Suïcidepreventie verdient ieders aandacht en inzet

Uit het Landelijke Agenda Suïcidepreventie blijkt dat er gemiddeld in Nederland vijf mensen per dag overlijden aan zelfdoding. Suïcide is doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren van 10 tot 25 jaar. Daarnaast doen 135 mensen per dag een suïcidepoging. Zo’n 40 van hen wordt hiervoor behandeld op de spoedeisende hulp. Ook blijkt uit de agenda dat de coronacrisis en de maatschappelijke gevolgen hiervan de komende jaren nog meer reden tot zorg bieden. Net als eerdere economische crisissen leidt de pandemie naar verwachting tot meer suïcides, omdat mensen in hun wanhoop, angst of depressie geen andere uitweg zien.

 

Logo CZGGZ Oost Brabant ontvangt van zorgverzekeraar CZ het predicaat ‘Beste zorg’ voor de behandeling van cliënten met ernstige eetstoornissen en voor de behandeling van cliënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen.

Voor het Hoogspecialistisch  Centrum voor Eetstoornissen  is het de tweede keer op een rij dat CZ dit predicaat uitreikt, voor de hoogwaardige kwaliteit van zorg voor onze cliënten en hun familie en naasten.  Zorgmanager Jacqueline van Vlerken is trots op het team: “Bij de behandelaren en verpleegkundigen is veel  expertise aanwezig voor de complexe behandelingen voor jeugdige en volwassen cliënten met eetstoornissen, op het  gebied van somatiek in combinatie met de (onderliggende) psychische stoornissen.  We passen de laatste wetenschappelijke inzichten en richtlijnen toe, om de zorg zo effectief en kwalitatief mogelijk aan te  bieden.”

Het Hoogspecialistisch Centrum voor Eetstoornissen werkt samen in de netwerken met huisartsen, kinderartsen, andere zorginstellingen, ziekenhuizen en universiteiten. “Dagelijks zijn we beschikbaar voor vragen en consultatie. Er  is veel aandacht voor de inzet  van ervaringsdeskundige cliënten en familieleden, om de kracht van ervaringsdeskundigheid  te integreren in de behandelingen. We blijven ons met passie en betrokkenheid inzetten voor onze patiënten en hun naasten, om te herstellen van de eetstoornissen.”
Recent is een wetenschappelijk artikel gepubliceerd over de preventie en behandeling van Covid-19 voor cliënten met eetstoornissen. “We zijn het eerste en tot nu toe enige Centrum  voor Eetstoornissen in Nederland dat de relatie met Covid-19 voor onze doelgroep heeft onderzocht.”

Kijk hier voor meer informatie over het zorgaanbod van GGZ Oost Brabant voor eetstoornissen.

Zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen

Ook het zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen van GGZ Oost Brabant ontvangt het predicaat ‘Beste zorg’ voor de behandeling van cliënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen. Programmaleider Nathan Bachrach noemt dit een mooi resultaat van de gezamenlijke inspanningen in de drie regio’s Helmond, Land van Cuijk en Oss-Uden-Veghel. “Vanuit de teams in deze regio’s bieden we zorg aan mensen met persoonlijkheidsstoornissen op het beste niveau. Binnen de teams is er ruimte voor deskundigheidsbevordering, wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Dit vormt een belangrijke onderdeel van ons zorgprogramma en dat heeft een belangrijke rol gespeeld in het behalen van het predicaat. De ingezette koers bouwen  we de komende jaren met elkaar verder uit, met als doel de zorg voor deze doelgroep continu te optimaliseren naar de laatste wetenschappelijke inzichten.”

Kijk hier voor meer informatie over het zorgaanbod van GGZ Oost Brabant voor persoonlijkheidsstoornissen.

CZ ‘Beste zorg’
Zorgaanbieders die volgens de kwaliteitskaders van CZ voor deze zorg als beste scoren, worden als voorkeurs zorgaanbieder bestempeld: deze 'beste' zorgaanbieder op het gebied van de gekozen aandoening, wordt aanbevolen door CZ bij haar verzekerden. Meer informatie op: https://zorgvinder.cz.nl/

Interesse om ook bij te dragen aan de beste zorg voor eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en trauma? Bekijk ons vacature-overzicht

Pagina 3 van 51

© 2014 GGZ Oost Brabant | PrivacyDisclaimer   ISO9001 ISO9001 NEN

Ga naar boven

Achtergrond-blauw