App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner nieuws

Paul de Bont , klinisch psycholoog en psychotherapeut bij GGZ Oost Brabant, heeft de wetenschapsprijs van het EMDR-congres 2019 gewonnen. Hij kreeg de prijs voor zijn artikel Health-economic benefits of treating trauma in psychosis.

'Prachtige prijs @EMDR2019 . Bedankt. PTSS is ook behandelbaar bij mensen met psychosen en is financieel goedkoper dan niet-behandelen. Meer gezondheid voor minder geld!', aldus Paul op twitter na de bekendmaking.

Paul, van harte gefeliciteerd met deze mooie prijs!

Paul de BontOver het artikel / samenvatting
Eerder was al aangetoond in de treating trauma in psychosis-studie dat PTSS bij psychotische patiënten behandeld kan worden met standaard PTSS behandeling (exposure en EMDR), met goede effecten op PTSS en bij-effecten op paranoidie, remissie van psychose en depressie. In de onderhavige studie werd de kosteneffectiviteit geanalyseerd, dat wil zeggen dat is gemeten of de klinische voordelen opwegen tegen de kosten die het implementeren en aanbieden van de behandeling met zich meebrengen. In de kosten zitten verdisconteerd een patient’s zorgconsumptie binnen en buiten GGZ en productieverliezen voor de samenleving als gevolg van vermindering of stoppen van werk of huishouden.

Uit de resultaten bleek dat na 6 maanden er in totaal minder kosten waren ontstaan in de beide behandelcondities (PTSS behandeling met exposure of EMDR) in vergelijking met de wachtlijstcondities (geen PTSS behandeling). Per patient per half jaar waren er in exposure € 422 minder kosten en in EMDR € 1574 minder kosten. Daarnaast nam de gezondheid, gemeten in zogeheten QALYs (quality adjusted life years) méér toe in de behandelcondities (nl 5% meer) en namen het aantal PTSS diagnosen méér af in de behandelcondities dan in de controlegroep (nl 26% meer in EMDR en 22% meer in exposure). De conclusie is daarom dat voor minder geld meer gezondheidswinst en meer PTSS vermindering wordt gerealiseerd door traumabehandeling beschikbaar te maken voor mensen met psychotische stoornissen.
Bron: Paul de Bont Datum: 9 april 2019

Vandaag besteedde Brabant Dagblad aandacht aan de zorgen die er zijn rondom de Jeugdzorg. Directeur Kind & Jeugd Mirjam van de Nieuwenhuijzen en ketenpartners leverden hier een bijdrage aan.

Knipsel

Lees hier het eerste gedeelte van het artikel. Het volledige artikel is alleen te lezen als je een abonnement hebt op het Brabants Dagblad.

Bron: communicatie

Onze psychiater Boudewijn Bus (van het Hoogspecialistisch Centrum voor Hersenletsel en Neuropsychiatrie) was gasthoofdredacteur voor een themauitgave van het Tijdschrift voor Psychiatrie over onderwijs en opleiding. Boudewijn vertelt hierover in een podcast.  Beluister hier het interview.

Boudewijn op NVVP-congres
Op woensdag 3 april om 16.00 uur houdt Boudewijn over dit thema een discussiegroep (sessie D10 'Tijdschrift voor Psychiatrie discussie - Onderwijs en Opleiding' ) op het voorjaarscongres over dit onderwerp. Alle collega’s die op het congres zijn, zijn uiteraard van harte uitgenodigd.

Bron: Boudewijn Bus
Datum: 26 maart 2019

Pagina 4 van 44

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer Privacy-statement ISO9001 ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw