Menu

Indien een 24-uurs opname noodzakelijk is

Doelgroep

Doel van opname in de Adolescenten kliniek in Helmond is het doorbreken van een crisis, en herstel van functioneren, zodat ambulante behandeling weer mogelijk is. De ouders worden intensief bij de behandeling betrokken. De behandeling is kortdurend, stabiliserend en gericht op het bevorderen van het
functioneren in het dagelijkse leven. De Adolescenten kliniek is er voor 16-23 jarige jongeren die (tijdelijk) niet meer zelfstandig kunnen functioneren en dusdanige psychische klachten hebben dat opname noodzakelijk is.

Aanmelding

Op dit moment is er geen aanmelding/opname mogelijk en verwijzen we naar collega-organisaties voor een opname.  

Werkwijze

Het behandelteam van de Adolescenten kliniek stelt een behandelplan op waarin de doelen staan omschreven die de jongere tijdens opname wil bereiken. Na  ontslag uit de Adolescenten kliniek volgt aansluitend ambulante behandeling en begeleiding.

Behandelaanbod

  • Psychiatrisch onderzoek
  • Medicamenteuze behandeling
  • Diagnostisch onderzoek
  • Individuele behandeling
  • Ouderbegeleiding en gezinsgesprekken
  • Dagtherapie

 

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGGZ Oost Brabant is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

© 2014 GGZ Oost Brabant | InformatieveiligheidDisclaimer Privacy-statement ISO9001 ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-oranje