App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

Indien een 24-uurs opname noodzakelijk is

Doelgroep

Doel van opname in de Adolescenten kliniek in Helmond is het doorbreken van een crisis, en herstel van functioneren, zodat ambulante behandeling weer mogelijk is. De ouders worden intensief bij de behandeling betrokken. De behandeling is kortdurend, stabiliserend en gericht op het bevorderen van het
functioneren in het dagelijkse leven. De Adolescenten kliniek is er voor 16-23 jarige jongeren die (tijdelijk) niet meer zelfstandig kunnen functioneren en dusdanige psychische klachten hebben dat opname noodzakelijk is.

Aanmelding

Binnen kantoortijden kan uw huisarts verwijzen via het intaketeam. In geval van een acute crisis kan uw huisarts verwijzen via de dienstdoende sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Buiten kantoortijden en in de weekenden kan uw huisarts verwijzen via de crisisdienst van GGZ Oost Brabant. Deze is telefonisch bereikbaar via de huisartsenpost.

Werkwijze

Het behandelteam van de Adolescenten kliniek stelt een behandelplan op waarin de doelen staan omschreven die de jongere tijdens opname wil bereiken. Na  ontslag uit de Adolescenten kliniek volgt aansluitend ambulante behandeling en begeleiding.

Behandelaanbod

  • Psychiatrisch onderzoek
  • Medicamenteuze behandeling
  • Diagnostisch onderzoek
  • Individuele behandeling
  • Ouderbegeleiding en gezinsgesprekken
  • Dagtherapie

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Adolescentenkliniek van GGZ Oost Brabant, lees de folder of neem contact op met onze locatie in Helmond:

Regio Helmond
Gebouw 't Warant
Wesselmanlaan 25a, 5707 HA  Helmond
T 0492 - 84 80 00

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGGZ Oost Brabant is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer Privacy-statementISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-oranje