Menu

De kosten van uw behandeling en/of verblijf worden vergoed door uw zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet), de gemeente (WMO en Jeugdwet) of het zorgkantoor (Wet langdurige zorg).

De rekening gaat in de meeste gevallen rechtstreeks van GGZ Oost Brabant naar de instantie die deze vergoedt.

© 2014 GGZ Oost Brabant | InformatieveiligheidDisclaimer Privacy-statement ISO9001 ISO9001

Ga naar boven