Afdrukken

Mensen met een autisme spectrum stoornis (kortweg ASS) verwerken informatie van de zintuigen (zicht, geur, geluid, etc.) anders. Dit kan problemen geven in de communicatie, sociale interactie en verbeelding. Andere kenmerken van autisme zijn beperkte, zich herhalende stereotype patronen in gedragingen, bezigheden of belangstelling. Bekende vormen zijn bijvoorbeeld Asperger, PDD-NOS en Autisme. Deze aandoeningen hebben zeer ingrijpende gevolgen voor de ontwikkeling van mensen en hun functioneren.

Begeleiding en behandeling op maat

Een ASS is een levenslange, vaak onzichtbare beperking die invloed heeft op vele levensgebieden in alle levensfasen. Naast beperkingen, beschikken mensen met een autisme spectrum stoornis vaak over bijzondere eigenschappen. De mate waarin een autisme spectrum stoornis zich uit in het dagelijks leven, verschilt erg per persoon. Dit vraagt om behandeling en begeleiding op maat.

Kenmerken

  • Vaak onbegrepen voelen
  • Grapjes niet begrijpen en dingen te letterlijk nemen
  • Moeite met plotselinge veranderingen of nieuwe dingen (en dan boos of bang worden)
  • Beperkte interesse(s)
  • Veel details zien
  • Moeite met begrijpend lezen
  • Moeite met intimiteit en seksualiteit

Ook bekend als

  • ASS
  • Asperger
  • PDD NOS