Milou van der Hoorn studeerde onlangs af in de toegepaste psychologie.

milou header 200x137

"Een valpartij kan nare gevolgen hebben voor cliënten. Ik heb dat zelf mee gemaakt met mijn oma. Ze brak haar heup, ze werd geopereerd en moest revalideren, maar dat kon ze niet meer. Ze wilde niet meer eten en drinken en overleed uiteindelijk. Dat was heel verdrietig."

"Natuurlijk loopt het niet altijd zo ernstig af, maar als mensen vallen - en dan vooral kwetsbare (oudere) mensen -  is het niet altijd opstaan en weer verder gaan. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn en de kwaliteit van leven verminderen."

"Toen ik hier de kans kreeg afstudeeronderzoek te doen bij het project valpreventie, leek het dan ook alsof het zo had moeten zijn. Mijn oma kon ik niet meer helpen, maar ik kon nog wel mijn steentje bijdragen om te voorkomen dat andere mensen vallen."

"Om het aantal valincidenten terug te dringen, heeft GGZ Oost Brabant een Val-risico-analyse ontwikkeld, de VARIA. Het brengt risicofactoren in kaart, maar helpt verpleegkundigen ook om per cliënt een actieplan te maken om het risico op vallen te verminderen. Om ervoor te zorgen dat zij deze methode goed gaan gebruiken, is een stukje bewustwording nodig en daarvoor ben ik - vanuit mijn studie toegepaste psychologie -  ingeschakeld."

Training

"Ik heb gesprekken gevoerd met verpleegkundigen om te vragen wat ze er van vonden, wat ze nodig hadden om het te gebruiken en welke resultaten ze ervan verwachtten. Vervolgens heb ik ze een voorlichting gegeven en de voordelen benoemd. Ze herkenden daar hun eigen doelen en reageerden heel positief. Dat was heel leuk. Ook heb ik nog een training gegeven hoe ze de VARIA kunnen gebruiken."

"Verpleegkundigen weten nu hoe ze het instrument kunnen inzetten, maar de bewustwording kan nog beter. De komende tijd wordt het verder geïmplementeerd in de organisatie. Ik hoop dat iedereen gaat inzien hoe belangrijk het is dat we hiermee werken."

"Mijn afstudeeropdracht zit er nu op. In de toekomst zou ik graag in een FACT-team werken. En dan het liefst gericht op ouderen. Ik zou het mooi vinden als ik een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van hun leven. Oudere mensen met een psychiatrische aandoening zijn erg kwetsbaar en raken snel in een isolement. Dat verdienen ze niet."

Reageren?

Stuur een mailtje naar Milou

Ga naar boven