“Ik wil een bijdrage leveren aan goede zorg voor mensen met een LVB-P”

Inge Verhagen

Waar gaat het onderzoek over?
“Ik onderzoek de effecten van de traumabehandeling Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) op de klachten van cliënten met een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) en een licht verstandelijke beperking (LVB).”

Waarom is dit onderzoek nodig?
“Personen met een licht verstandelijke beperking lopen meer kans om traumatische ervaringen mee te maken en lopen vanwege hun cognitieve en adaptieve beperkingen een groter risico op het ontwikkelen van een PTSS. Het is daardoor aannemelijk dat PTSS een veelvoorkomende aandoening is binnen deze doelgroep.

Het is bekend dat mensen met onbehandelde PTTS ook vaak andere psychiatrische (verslaving, depressie etc), gedrags- en lichamelijke problemen hebben en een verminderde kwaliteit van leven. In mijn werk als GZ psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog heb ik veel cliënten gezien met een PTSS. Een stoornis die ook zichtbaar gepaard gaat met veel lijden. Samen met mijn collega’s hebben wij de ervaring opgedaan dat een EMDR behandeling die bij kan dragen aan het verminderen van PTSS symptomen. Wetenschappelijk onderzoek naar behandeling van PTSS bij cliënten met een LVB is echter schaars. Terwijl de noodzaak tot het ontwikkelen van evidence based behandelingen groot is. Vanwege deze reden ben ik dan ook gestart met dit onderzoek.

Hoe ziet het onderzoek er uit?
Het onderzoek is een mutiple base line studie, waarbij 9 cliënten met PTSS en een licht verstandelijke beperking een EMDR behandeling krijgen. Bij deze cliënten worden voor, tijdens en na behandeling wekelijks vragenlijsten afgenomen. Aan de hand hiervan kun je dan zien wat de effecten van de behandeling zijn.

Wat wil je met je onderzoek bereiken?
Met dit onderzoek wil ik een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van goede zorg die verleend wordt aan cliënten met een licht verstandelijke beperking. Een groep cliënten waarvan we weten dat ze een 2 tot 4 maal hoger risico lopen op het ontwikkelen van psychiatrische problemen. En dat ze veel gebruik maken van de zorg die wij als GGZ leveren.


Inge Verhagen  

Woont: in Uden samen met mijn man en 2 zoontjes

Typerend: enthousiast, optimistisch en ambitieus

Vrije tijd: mijn vrije tijd breng ik graag door met mijn gezin, familie en vrienden 

Ga naar boven