Onderzoekers Daan Creemers‘Heel bijzonder dat een organisatie in economisch moeilijke tijden geld in wetenschappelijk onderzoek investeert’

Daan Creemers, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog in opleiding en onderzoekscoördinator, promoveerde in 2014 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij coördineert de onderzoekslijn ‘internaliserende gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren’. “Jaarlijks zijn er in Nederland zo’n 37.000 jongeren ernstig depressief.”

Wat doe je als GZ-psycholoog?
“Ik werk met kinderen en jongeren waarbij sprake is van psychiatrische problematiek zoals depressie, trauma, angst-, ontwikkelings-, en persoonlijkheidsstoornissen. In veel gevallen gaat het om problematiek waarbij sprake is van gecombineerde ziektebeelden.”

Hoe ziet de onderzoekslijn eruit die je coördineert?
“De onderzoekslijn heeft als onderwerp de internaliserende stoornissen bij kinderen en jongeren. Daarbij moet je denken aan ziektebeelden als depressie, angst en trauma. Op dit moment lopen er al zeven promotie-onderzoeken, en er zijn er nog een aantal in ontwikkeling. De onderzoeken worden uitgevoerd door promovendi die vooral ook in de praktijk werken. Dit is het zogenaamde scientist-practitioner model. Ik denk dat door voor dit model te kiezen de klinische praktijk direct profiteert van de nieuwste onderzoeksbevindingen. Op dit moment hebben we projecten lopen in de klinische praktijk op vroegbehandeling van depressie, trauma focused speltherapie bij PTSS en serious gaming als interventie voor angststoornissen. Ik begeleid zelf de promovendi als co-promotor, investeer in het opbouwen van het regionale en (inter)nationale netwerk, zoek naar financiering en spreek bijvoorbeeld op congressen. Heel gevarieerd.”

Vertel eens over je eigen promotie-onderzoek.
“Jaarlijks zijn er in Nederland zo’n 37.000 jongeren ernstig depressief. Dit geeft veel verdriet en is één van de belangrijkste risico-factoren voor suïcide. Ook leidt het tot enorme kosten. Daarnaast is twintig procent van de jongeren niet depressief, maar toch te somber, een te hoog aantal. Meisjes zijn er gevoeliger voor dan jongens. En het valt leraren en ouders lang niet altijd op.
Mijn onderzoek was tweeledig, het ging enerzijds over de automatische denkprocessen die bij depressie voorkomen, anderzijds over vroegbehandeling van depressie. Een onderdeel van mijn onderzoek was dat we in onze regio leerlingen grootschalig hebben gescreend op depressieve klachten. Een substantieel deel hiervan liet depressieve klachten zien. Ze waren nog niemand opgevallen. We selecteerden er verder zo’n honderd uit, de ene helft kreeg vragenlijsten, de andere helft kreeg vragenlijsten plus een preventieprogramma op school. Wat bleek na zes maanden? De deelneemsters die de interventie ontvingen bleken positiever te denken en hun gedrag te veranderen. Ook scoorden ze lager op depressieve klachten.”

Wat wil je met je onderzoeken bereiken?
“Kijkend naar de resultaten van onze studies denk ik dat het heel nuttig zou zijn als je meisjes van deze leeftijd standaard aan het begin van de middelbare school als screening zulke vragenlijsten voor kunt leggen, bijvoorbeeld bij een bezoek aan de jeugdarts. Vroegsignalering van depressie moet simpelweg beter dan nu het geval is. We zijn met de regio volop aan het werk om vroegbehandeling beter te organiseren. Alle collega’s in de zorgketen herkennen ook het probleem dat we dit nog onvoldoende georganiseerd hebben. Daarnaast wil ik dat de onderzoekslijn een kwaliteitsimpuls geeft aan de zorg en bijdraagt aan een cultuur waarin we zorg innoveren en verbeteren. Mijn ideaal is dat we een ‘center of excellence’ vormen op internaliserende problemen, waarin excellente zorg wordt geboden gecombineerd met het zoeken naar innovaties welke we onderzoeken op effectiviteit.”

Hoe omschrijf je het wetenschappelijk klimaat binnen GGZ Oost Brabant?
“Ik vind het heel bijzonder dat een organisatie in deze economisch moeilijke tijden geld in wetenschappelijk onderzoek investeert. De verbinding tussen theorie en praktijk blijft een speerpunt. En het talent en ambitie is aanwezig, het moet gevonden worden en soms een duwtje krijgen.”


Daan Creemers

Leeft: met vrouw en 2 kinderen

Elke week vaste prik: tennissen en hardlopen

Ambitie:“We willen een ‘centre of excellence’ vormen op internaliserende problemen. Ouders en kinderen mogen hier specialisten verwachten, mensen die de allernieuwste kennis bezitten. We willen blijven vernieuwen, zodat zorg over tien jaar wezenlijk anders is.”

Ga naar boven