Christien Boumans web‘De mensen met wie ik samenwerk, inspireren mij steeds weer’

Christien Boumans is psychiater in de langdurige zorg. Daarnaast doet ze ook wetenschappelijk onderzoek naar de vraag of methodisch werken het toepassen van dwang (separeren) kan verminderen.

Waar gaat jouw onderzoek over?
“In zorgopleidingen wordt veel aandacht besteed aan ‘methodisch werken’. Veel afdelingen denken ook dat ze dit toepassen maar als je het behandelproces goed gaat bekijken, zie je dat dat niet helemaal zo is. Zo wordt er in de dagelijkse behandelbesprekingen vaak veel aandacht besteed aan wat er niet goed gaat met een cliënt. Het formuleren en eventueel bijstellen van de doelen en interventies die in het plan van aanpak voor de cliënt zijn opgesteld, komt veel minder aan bod. Ik kijk met mijn onderzoek of we met het echt methodische maken van ons werk de behandeling zo kunnen opzetten dat de kans op het toepassen van dwang zo klein mogelijk wordt. Ik heb dus niets nieuws bedacht, maar gekeken naar de mogelijkheden binnen ons eigen werk om de toepassing van dwang te verminderen.”

Hoe ziet het onderzoek eruit?
“Voor ik in dienst kwam bij GGZ Oost Brabant werkte ik bij het Vincent van Gogh in Venray. Daar heb ik tussen 2008 en 2010 het onderzoek uitgevoerd en de data verzameld. De afdeling waar ik het methodisch werken heb geïmplementeerd bood intensieve behandeling aan mensen met psychosen en verslavingsproblematiek. Die gegevens heb ik vergeleken met andere afdelingen waar het methodisch werken niet expliciet was doorgevoerd. Na een analyse van deze gegevens bleek dat op de afdeling waar meer methodisch gewerkt werd een sterkere daling was in het separeergebruik. Ik ben momenteel bezig met het schrijven van mijn proefschrift.”

Waarom heb je juist voor dit onderwerp gekozen?
“Dit ligt heel dicht bij waar je als psychiater verantwoordelijk voor bent – het gaat om de kern van wat je op een afdeling doet. Het toepassen van dwang, en vooral separeren, is een discutabel onderwerp. Het is zeer ingrijpend voor de cliënt en heeft veel nadelige effecten. Het is dus belangrijk om het toepassen ervan zo veel mogelijk te minimaliseren. Er zijn allerlei initiatieven in Nederland en daarbuiten om te kijken hoe dit kan worden bewerkstelligd. Ik dacht dat het een idee was om dit te doen door het behandelproces te stroomlijnen. Methodisch werken is voor de cliënten en hun familie ook heel inzichtelijk. Hoe helderder de afspraken hoe kleiner de kans is op escalatie door communicatieproblemen.”

Wie is je grote inspirator?
“Dat zijn de cliënt, diens familie maar ook de overige leden van het multidisciplinaire team op de afdeling. In de chronische en complexe psychiatrie is samenwerking heel erg belangrijk. Dat inspireert mij steeds weer omdat je van elkaar kunt leren. De kunst is om als psychiater bij te dragen aan een samenwerkingsvorm waarin iedereen zoveel mogelijk gebruik kan maken van zijn eigen creativiteit. Je moet je natuurlijk zo veel mogelijk aan de richtlijnen en protocollen houden maar bij het werk in de intensieve langdurige zorg geven die niet altijd het gewenste resultaat. Dan moet je creatief zijn om een manier te vinden om iemand wél verder te kunnen helpen.”


Christien Boumans

Typerend: samenwerking

Ambitie: dat methodisch werken binnen GGZ Oost Brabant vanzelfsprekend wordt

© 2014 GGZ Oost Brabant | PrivacyDisclaimer   ISO9001 ISO9001 NEN

Ga naar boven