Opsteen, D.C.M.

  Locatie : Regio Helmond/Peelland 
  Zorgpad :  
  Specialisme :  
  Functie : Psycholoog/GZ-psycholoog i.o. 
  Team : Eetstoornissen
  Telefoon : 0492 - 84 80 00

 

Palen, W.F.M. van der

  Locatie : Regio Helmond/Peelland 
  Zorgpad :
 • PIT AZT
 •  
    Specialisme :  
    Functie : Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 
    Team : Team Ouderenpsychiatrie
    Telefoon : 0492 - 84 80 04

   

  Pappers, M.H.J.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : GZ-psycholoog 
    Team : Team Ouderenpsychiatrie
    Telefoon : 0492 - 84 80 00

   

  Stadtbaumer, A.E.M.

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :
 • Angst en dwangstoornissen
 • Stemmingsstroornissen
 •  
    Specialisme :  
    Functie : Psychiater 
    Team : Team Angst, Dwang en Stemming
    Telefoon : 0412 - 84 70 02

   

  Peters B.

    Locatie : Regio Boxmeer 
    Zorgpad :  
    Specialisme : KJ ADHD, KJ Angststoornissen, KJ Autisme Spectrum Stoornissen, KJ Depressie, KJ Psycho Trauma 
    Functie : Orthopedagoog 
    Team : Team Kind&Jeugd
    Telefoon : 0485 - 84 72 50

   

  Stassen M.

    Locatie : Regio Boxmeer 
    Zorgpad :  
    Specialisme : Ernstig Psychische Aandoeningen 
    Functie : Ervaringswerker 
    Team : Team FACT
    Telefoon : 0485 - 84 72 50

   

  Peters, H.L.C.

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :
 • Angst en dwangstoornissen
 • Stemmingsstroornissen
 •  
    Specialisme :  
    Functie : GZ-psycholoog/programmaleider 
    Team : Team Angst, Dwang en Stemming
    Telefoon : 0412 - 84 70 02

   

  Steen, C. van der

    Locatie : Regio Boxmeer 
    Zorgpad :
 • Stemmingsstroornissen
 •  
    Specialisme : Angststoornissen, obsessief compulsieve stoornis, bipolair, depressieve stemmingsstoornissen 
    Functie : Psychomotorisch therapeut 
    Team : Alle teams
    Telefoon : 0485 - 84 72 50

   

  Peterse, R.J.C.

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : GZ-psycholoog 
    Team : Team Persoonlijkheid en Trauma
    Telefoon : 0412 - 84 70 02

   

  Stevens, M.B.J.M.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Trauma
 •  
    Specialisme :  
    Functie : GZ-psycholoog 
    Team :
    Telefoon : 0492 - 84 80 04

   

  Pinxteren, F.W.M., van

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :
 • Angst en dwangstoornissen
 •  
    Specialisme :  
    Functie : Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 
    Team : Team Ouderenpsychiatrie
    Telefoon : 0412 - 84 72 27

   

  Stoop, E.L.

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :
 • Angst en dwangstoornissen
 •  
    Specialisme :  
    Functie : Psychomotorisch therapeut 
    Team : Team Ouderenpsychiatrie
    Telefoon : 0412 - 84 72 27

   

  Pöschkens, B.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Ervaringswerker 
    Team : Team FACT / GGZ in wijk
    Telefoon : 0492 - 84 44 00

   

  Strijbos, G.C.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 •  
    Specialisme :  
    Functie : Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 
    Team : Kortdurende Volwassenenzorg
    Telefoon : 0492 - 84 80 04

   

  Poulussen, E.D.M.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :
 • Bemoeizorg
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 •  
    Specialisme :  
    Functie : Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 
    Team : Bemoeizorg/Persoonlijkheidsstoornis
    Telefoon : 0492 - 84 80 04

   

  Swarts, G.J.J.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :
 • Dagbehandeling
 •  
    Specialisme :  
    Functie : Gespecialiseerd maatschappelijk werker 
    Team : Kortdurende Volwassenenzorg
    Telefoon : 0492 - 84 80 04

   

  Punt, M.

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : GZ-psycholoog 
    Team : Team Persoonlijkheid en Trauma
    Telefoon : 0412 - 84 70 02

   

  Talsma, EMC (Esther) van de Laar

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :
 • Ernstig Psychische Aandoeningen
 •  
    Specialisme : IPS 
    Functie : Trajectbegeleider 
    Team : Team FACT
    Telefoon : 0485-847250 / 06-10968277

   

  Raven, J.M.E.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :
 • Trauma
 •  
    Specialisme :  
    Functie : Psychiater 
    Team :
    Telefoon : 0492 - 84 80 04

   

  Tan, A.C.K.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Klinisch Geriater 
    Team : Team Ouderenpsychiatrie
    Telefoon : 0492 - 84 80 00

   

  Ravenstein, J.F. van

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Psychotherapeut 
    Team : Team Persoonlijkheid en Trauma
    Telefoon : 0412 - 84 70 02

   

  Teunissen L.

    Locatie : Regio Boxmeer 
    Zorgpad :
 • Schematherapie
 •  
    Specialisme : Bordeline, Overige Persoonlijkheidsstoornissen 
    Functie : Sociotherapeut 
    Team : Alle teams
    Telefoon : 0485 - 84 72 50

   

  Reen, W. van

    Locatie : Regio Boxmeer 
    Zorgpad :  
    Specialisme : KJ ADHD, KJ Angststoornissen, KJ Autisme Spectrum Stoornissen, KJ Depressie, KJ Psycho Trauma, Angststoornissen, obsessief compulsieve stoornis, bipolair, depressieve stemmingsstoornissen, bordeline, Overige persoonlijkheidsstoornissen, Trauma, GP, OPS 
    Functie : PIT-verpleegkundige 
    Team : Team Acuut Zorg Team
    Telefoon : 0485 - 84 72 50

   

  Theunissen, L.

    Locatie : Regio Boxmeer 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Verpleegkundige/sociotherapeut 
    Team : Team Ouderenpsychiatrie
    Telefoon : 0485 - 84 73 72

   

  Reinders, I.G.F.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Ambulant begeleider 
    Team : Team FACT / GGZ in wijk
    Telefoon : 0492 - 84 80 00

   

  Tienen, C.G.G. van

    Locatie : Gemert 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : GZ-psycholoog 
    Team : Team FACT
    Telefoon : 0492 - 84 43 03

   

  Reinders, T.W.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : PIT/TOP verpleegkundige 
    Team : Team Ouderenpsychiatrie
    Telefoon : 0492 -84 80 00

   

  Tijnagel, B.W.B.M.

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :
  • Angst en dwangstoornissen
  • Stemmingsstroornissen
   
    Specialisme :  
    Functie : PIT-verpleegkundige 
    Team : Team Angst, Dwang en Stemming
    Telefoon : 0412 - 84 70 02

   

  Renalda, A.F.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Klinisch psycholoog/psychotherapeut 
    Team :
    Telefoon : 0492 - 84 80 00

   

  Toonen, M.T.C.

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : SPV i.o. tot verpleegkundig specialist 
    Team : Team Angst, Dwang en Stemming
    Telefoon : 0412 - 84 70 02

   

  Renders, Y.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 
    Team : Bemoeizorg
    Telefoon : 0492 - 84 80 04

   

  Uden, J.H.M. van

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 
    Team : Team Ouderenpsychiatrie
    Telefoon : 0412 - 84 72 27

   

  Reukers, I.

    Locatie : Regio Boxmeer 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Klinisch psycholoog 
    Team : Team FACT
    Telefoon : 0485 - 84 72 50

   

  Uijen, I.L.

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :
 • Angst en dwangstoornissen
 • Stemmingsstroornissen
 •  
    Specialisme :  
    Functie : Psycholoog 
    Team : Team Angst, Dwang en Stemming
    Telefoon : 0412 - 84 70 02

   

  Rijtema, JHE (Janine)

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :
 • Autisme
 •  
    Specialisme : IPS 
    Functie : Trajectbegeleider 
    Team : Poli Specialistisch team Autisme
    Telefoon : 06-22137063

   

  Veerman, dhr. Th.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 •  
    Specialisme :  
    Functie : AIOS 
    Team : Team Ouderenpsychiatrie
    Telefoon : 0492 - 84 80 04

   

  Rijtema, M.N.

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Psychiater 
    Team : Team Persoonlijkheid en Trauma
    Telefoon : 0412 - 84 70 02

   

  Veerman, T.

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :
 • Angst en dwangstoornissen
 •  
    Specialisme :  
    Functie : Psychiater 
    Team : Team Ouderenpsychiatrie
    Telefoon : 0412 - 84 72 27

   

  Roelofs L.

    Locatie : Regio Boxmeer 
    Zorgpad :  
    Specialisme : KJ ADHD, KJ Angststoornissen, KJ Autisme Spectrum Stoornissen, KJ Depressie, KJ Psycho Trauma 
    Functie : Orthopedagoog 
    Team : Team Kind&Jeugd
    Telefoon : 0485 - 84 72 50

   

  Velzen, M.C. van

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :
 • Trauma
 •  
    Specialisme :  
    Functie : Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 
    Team : Kortdurende Volwassenenzorg
    Telefoon : 0492 - 84 80 04

   

  Roij, YSM (Yvonne) van

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :
 • Ernstig Psychische Aandoeningen
 •  
    Specialisme : IPS 
    Functie : Trajectbegeleider 
    Team : Team FACT
    Telefoon : 06-22438311

   

  Veraa, J.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 
    Team : Team Ouderenpsychiatrie
    Telefoon : 0492 - 84 80 00

   

  Rooijmans-v.d. Akker, mevr. M.A.M.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 •  
    Specialisme :  
    Functie : Gz-psycholoog/psychotherapeut 
    Team : Kortdurende Volwassenenzorg
    Telefoon : 0492 - 84 80 04

   

  Verhagen, I.P.C.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 •  
    Specialisme :  
    Functie : Psycholoog/GZ-psycholoog i.o. 
    Team :
    Telefoon :

   

  Ruiter M.

    Locatie : Regio Boxmeer 
    Zorgpad :
 • ADHD agressieregulatieproblemen
 • Angststoornissen
 • Autisme
 • Psychotische stoornissen
 • Stemmingsstroornissen
 •  
    Specialisme : KJ ADHD, KJ Angststoornissen, KJ Autisme Spectrum Stoornissen, KJ Depressie, KJ Psycho Trauma 
    Functie : Psychiater 
    Team : Team Kind&Jeugd
    Telefoon : 0485 - 84 72 50

   

  Verhoeven, R.A.W.

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Sociotherapeut 
    Team : Team Angst, Dwang en Stemming
    Telefoon : 0412 - 84 70 02

   

  Rutten, M.H.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 
    Team : Team Ouderenpsychiatrie
    Telefoon : 0492 - 84 80 00

   

  Verkuijlen, M.H.A.

    Locatie : Gemert 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Verpleegkundige 
    Team : Team FACT
    Telefoon : 0492 - 84 43 03

   

  Sauren, H.J.M.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Klinisch psycholoog 
    Team : Team Ouderenpsychiatrie
    Telefoon : 0492 - 84 80 00

   

  Vermeulen, A.F.C.

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :
 • Angst en dwangstoornissen
 •  
    Specialisme :  
    Functie : Psychiater 
    Team : Team Ouderenpsychiatrie
    Telefoon : 0412 - 84 72 27

   

  Schaeffers - Bevers G.

    Locatie : Regio Boxmeer 
    Zorgpad :  
    Specialisme : Ernstig Psychische Aandoeningen 
    Functie : Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 
    Team : Team FACT
    Telefoon : 0485 - 84 72 50

   

  Vermeulen, M.K.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Verpleegkundig Specialist 
    Team :
    Telefoon : 0492 - 84 80 00

   

  Schepers, H.M.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Psychotherapeut 
    Team : Team FACT / GGZ in wijk
    Telefoon : 0492 - 84 44 00

   

  Vinkers, G.J.E.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : GZ-psycholoog 
    Team :
    Telefoon : 0492 - 84 80 00

   

  Schleper M.

    Locatie : Regio Boxmeer 
    Zorgpad :  
    Specialisme : KJ ADHD, KJ Angststoornissen, KJ Autisme Spectrum Stoornissen, KJ Depressie, KJ Psycho Trauma 
    Functie : Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 
    Team : Team Kind&Jeugd
    Telefoon : 0485 - 84 72 50

   

  Visser, J.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Verpleegkundige 
    Team : Bemoeizorg/Novadic-Kentron
    Telefoon : 0492 - 84 80 04

   

  Schmitz, T.I.C.

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Verpleegkundig Specialist GGZ  
    Team : Kliniek High Intensive Care
    Telefoon : 0412 - 84 70 02

   

  Vlaminckx, A.G.

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : PIT-verpleegkundige 
    Team : Team Persoonlijkheid en Trauma
    Telefoon : 0412 - 84 70 02

   

  Schoenaker, R.

    Locatie : Regio Boxmeer 
    Zorgpad :  
    Specialisme : Angststoornissen, obsessief compulsieve stoornis, bipolair, depressieve stemmingsstoornissen 
    Functie : Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 
    Team : Kortdurende Volwassenenzorg
    Telefoon : 0485 - 84 72 50

   

  Vries IPJ (Inge) van den Eijnde - de

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :
 • Ernstig Psychische Aandoeningen
 •  
    Specialisme : IPS 
    Functie : Trajectbegeleider 
    Team : Team FACT
    Telefoon : 06-22601503

   

  Schoute, R.A.L.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 •  
    Specialisme :  
    Functie : GZ-psycholoog 
    Team :
    Telefoon : 0492 - 84 80 04

   

  Waal, de I.M.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :
 • Trauma
 •  
    Specialisme :  
    Functie : GZ-psycholoog 
    Team :
    Telefoon : 0492 - 84 80 04

   

  Schrover, F.

    Locatie : Regio Boxmeer 
    Zorgpad :  
    Specialisme : Ernstig Psychische Aandoeningen 
    Functie : Psychiater 
    Team : Team FACT
    Telefoon : 0485 - 84 72 50

   

  Walhout, S.M.C.

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Psychotherapeut/programmaleider 
    Team : Team Persoonlijkheid en Trauma
    Telefoon : 0412 - 84 70 02

   

  Schuurs-ten Haaf, B.F.M.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :
 • PIT AZT
 •  
    Specialisme :  
    Functie : PIT-verpleegkundige 
    Team : Kortdurende Volwassenenzorg
    Telefoon : 0492 - 84 80 04

   

  Waskowskij V.

    Locatie : Regio Boxmeer 
    Zorgpad :
 • Internaliserende problematiek
 •  
    Specialisme : KJ ADHD, KJ Angststoornissen, KJ Autisme Spectrum Stoornissen, KJ Depressie, KJ Psycho Trauma 
    Functie : Psycholoog/GZ-psycholoog i.o. 
    Team : Team Kind&Jeugd
    Telefoon : 0485 - 84 72 50

   

  Selten P.

    Locatie : Regio Boxmeer 
    Zorgpad :
 • Bemoeizorg
 •  
    Specialisme : Ernstig Psychische Aandoeningen 
    Functie : Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 
    Team : Team FACT
    Telefoon : 0485 - 84 72 50

   

  Waterbeemd, P.W.G.vd

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 •  
    Specialisme :  
    Functie : Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 
    Team :
    Telefoon : 0492 - 84 80 04

   

  Selten, M.M.T.

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :
 • Kinder-en jeugdpsychiatrie
 •  
    Specialisme :  
    Functie : Psychomotorisch therapeut 
    Team : Team Kind&Jeugd
    Telefoon : 0412 - 84 72 27

   

  Wenstedt, A.

    Locatie : Regio Boxmeer 
    Zorgpad :  
    Specialisme : Trauma 
    Functie : Klinisch psycholoog 
    Team : Kortdurende Volwassenenzorg
    Telefoon : 0485 - 84 72 50

   

  Setz, J.M.A.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :
 • Angststoornissen
 • Stemmingsstroornissen
 •  
    Specialisme :  
    Functie : GZ-psycholoog 
    Team :
    Telefoon : 0492 - 84 80 04

   

  Wessel M. van

    Locatie : Regio Boxmeer 
    Zorgpad :  
    Specialisme : Ernstig Psychische Aandoeningen 
    Functie : Ervaringswerker 
    Team : Team FACT
    Telefoon : 0485 - 84 72 50

   

  Simeunovic - Ostojic, M.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Psychiater 
    Team :
    Telefoon : 0492 - 84 80 00

   

  Weterings, J.P.J.M.

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Klinisch psycholoog 
    Team : Team Persoonlijkheid en Trauma
    Telefoon : 0412 - 84 70 02

   

  Sleeuwen, I. van

    Locatie : Regio Boxmeer 
    Zorgpad :  
    Specialisme : KJ ADHD, KJ Angststoornissen, KJ Autisme Spectrum Stoornissen, KJ Depressie, KJ Psycho Trauma 
    Functie : PIT-verpleegkundige 
    Team : Team Kind&Jeugd
    Telefoon : 0485 - 84 72 50

   

  Wetzer, G.A.A.M.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Psychiater 
    Team : Kortdurende Volwassenenzorg
    Telefoon : 0492 - 84 80 00

   

  Slik, van der J.H.J.

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :
 • Angst en dwangstoornissen
 • Stemmingsstroornissen
 •  
    Specialisme :  
    Functie : Psycholoog 
    Team : Team Angst, Dwang en Stemming
    Telefoon : 0412 - 84 70 02

   

  Wijchen, D.B. van

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : GZ-psycholoog 
    Team : Team Persoonlijkheid en Trauma
    Telefoon : 0412 - 84 70 02

   

  Slits, N.H.F.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :
 • Dagbehandeling
 •  
    Specialisme :  
    Functie : Sociotherapeut 
    Team : Kortdurende Volwassenenzorg
    Telefoon : 0492 - 84 80 04

   

  Wijdeveld, G.

    Locatie : Regio Boxmeer 
    Zorgpad :  
    Specialisme : Ernstig Psychische Aandoeningen 
    Functie : Verpleegkundig Specialist 
    Team : Team FACT
    Telefoon : 0485 - 84 72 50

   

  Smits, M.A.W.

    Locatie : Gemert 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Ervaringswerker 
    Team : Team FACT
    Telefoon : 0492 - 84 43 03

   

  Wijk, I. van

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :
 • Dagbehandeling
 •  
    Specialisme :  
    Functie : Psychomotorisch therapeut 
    Team : Kortdurende Volwassenenzorg
    Telefoon : 0492 - 84 80 04

   

  Smits, T.

    Locatie : Regio Boxmeer 
    Zorgpad :  
    Specialisme : Ernstig Psychische Aandoeningen 
    Functie : Ambulant begeleider 
    Team : Team FACT
    Telefoon : 0485 - 84 72 50

   

  Wildenberg, E.G.A.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :
 • Trauma
 •  
    Specialisme :  
    Functie : Psycholoog 
    Team :
    Telefoon : 0492 - 84 80 04

   

  Smulders - Veen I.H. van

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :
 • Dagbehandeling
 •  
    Specialisme :  
    Functie : Creatief therapeut 
    Team :
    Telefoon : 0492 - 84 80 04

   

  Willems, L.

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Klinisch psycholoog 
    Team : Team Kliniek High Intensive Care
    Telefoon : 0412 - 84 70 02

   

  Smulders, P.J.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :
 • PIT AZT
 •  
    Specialisme :  
    Functie : PIT-verpleegkundige 
    Team : Kortdurende Volwassenenzorg
    Telefoon : 0492 - 84 80 04

   

  Willemse, C.J.

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Psychiater 
    Team : Team Intensive Home Treatment
    Telefoon : 0412 - 84 70 02

   

  Snijders, J.H.M.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :
 • Dagbehandeling
 •  
    Specialisme :  
    Functie : Sociotherapeut 
    Team : Kortdurende Volwassenenzorg
    Telefoon : 0492 - 84 80 04

   

  Winkler M.

    Locatie : Regio Boxmeer 
    Zorgpad :  
    Specialisme : Ernstig Psychische Aandoeningen 
    Functie : Psychiater 
    Team : Team FACT
    Telefoon : 0485 - 84 72 50

   

  Soetens A.

    Locatie : Regio Boxmeer 
    Zorgpad :  
    Specialisme : Gerontopsychiatrie, OPS 
    Functie : Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 
    Team : Team Ouderenpsychiatrie
    Telefoon : 0485 - 84 72 50

   

  Wit, CJPM (Christel) de

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Trauma
 •  
    Specialisme : IPS 
    Functie : Trajectbegeleider 
    Team : Team Persoonlijkheid en Trauma
    Telefoon : 0412-847002/06-10121312

   

  Somers, A.A.M.

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 
    Team : Team Angst, Dwang en Stemming
    Telefoon : 0412 - 84 70 02

   

  Zanden, van der H.A.M.

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Ambulant begeleider 
    Team : Team Intensive Home Treatment
    Telefoon : 0485 - 84 70 00

   

  Sondag, F.P.M.J.

    Locatie : Niet Regio gebonden 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 
    Team : Team FACT
    Telefoon : 0413 - 84 68 00

   

  Zevenbergen, M.G.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 •  
    Specialisme :  
    Functie : Psychotherapeut 
    Team :
    Telefoon : 0492 - 84 80 04

   

  Spank, M. van der

    Locatie : Regio Boxmeer 
    Zorgpad :  
    Specialisme : Ernstig Psychische Aandoeningen 
    Functie : Ambulant begeleider 
    Team : Team FACT
    Telefoon : 0485 - 84 72 50

   

  Zieverink, M.M.

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : GZ-psycholoog i.o. 
    Team : Team Angst, Dwang en Stemming
    Telefoon : 0412 - 84 70 00

   

  Spits, H.J.C.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :
 • Dagbehandeling
 •  
    Specialisme :  
    Functie : Sociotherapeut 
    Team : Kortdurende Volwassenenzorg
    Telefoon : 0492 - 84 80 04

   

  Zoest, van G.C.

    Locatie : Regio Oss en Uden/Veghel 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : PIT-verpleegkundige 
    Team : Team Persoonlijkheid en Trauma
    Telefoon : 0412 - 84 70 02

   

  Sporken, S.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Psycholoog/GZ-psycholoog i.o. 
    Team : Team Ouderenpsychiatrie
    Telefoon : 0492 - 84 80 00

   

  Zonneveld, P.

    Locatie : Regio Helmond/Peelland 
    Zorgpad :  
    Specialisme :  
    Functie : Psychiater 
    Team : Team FACT
    Telefoon : 0492 - 84 44 00

   

  © 2014 GGZ Oost Brabant | PrivacyDisclaimer   ISO9001 ISO9001 NEN

  Ga naar boven