Crisis & spoedhulp | IHT Teams

Crisis & spoedhulp | IHT Teams

Per 2020 is de Generieke Module Acute Psychiatrie ingegaan, die in 2024 geheel ingevoerd moet zijn. GGZ Oost Brabant werkt al voor een belangrijk deel volgens deze module en bouwt dat verder op.

In de crisisdienst werken we met een centrale triagist, te weten van maandag t/m vrijdag van 17.00-22.00 uur en op zaterdag/zondag van 14.00-22.00 uur. 
Deze triagist (discipline Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen, afgekort SPV) ontvangt de crisismelding en zorgt in samenspraak met de melder voor inschatting van de crisis, bepaling van de urgentie en de benodigde inzet door psychiatrische hulpverlening.

Indien een beoordeling van een persoon in crisis nodig is, wordt de voorwacht (SPV) van de betreffende regio ingeschakeld, die (veelal samen met een tussenwacht, Verpleegkundig Specialist of arts) de beoordeling ter plaatse doet. Uiteraard is er ook altijd een achterwacht (psychiater) beschikbaar.
Op de tijden dat de triagist niet aanwezig is, zijn de taken van de triagist belegd bij de voorwacht (SPV) van de betreffende regio.

De route van de meldingen blijft vooralsnog ongewijzigd, dat wil zeggen:

Tussen 8.30-17.00 uur: 

Regio Oss-Uden-Veghel: 
088 – 846 04 61 (receptie algemeen) of 088 – 846 00 17 (secretariaat IHT) 

Regio Helmond-Peelland: 
088 – 846 04 62 (receptie algemeen) of 088 – 846 02 09 (voorwacht IHT) 

Regio Land van Cuijk/Noord-Limburg: 
088 – 846 04 64 (receptie algemeen)

Tussen 17.00-8.30 uur en in het weekend:

Regio Oss-Uden-Veghel: 
088 – 846 04 60 (receptie/nachthoofd Huize Padua)

Regio Helmond-Peelland: 
De huisartsenpost kan –indien verwijzing GGZ crisisdienst noodzakelijk is- contact opnemen met het Elkerliek ziekenhuis op het voor hen bekende nummer.

Regio Land van Cuijk/Noord-Limburg: 
088 – 846 04 60 (receptie/nachthoofd Huize Padua)

De receptionist/nachthoofd schakelt vervolgens door naar de dienstdoende triagist of voorwacht (afhankelijk van het tijdstip van de melding). We nemen alle meldingen van verwijzers, waarmee wij een convenant hebben, in behandeling. Overige netwerkpartners wordt gevraagd eventuele meldingen te doen via een reguliere verwijzer voor crisismeldingen.