Afdrukken

De Baroniehof is een beschermde 24-uurs woonvoorziening van GGZ Oost Brabant. Hier bieden we trajectmatige woonbegeleiding op meerdere leefgebieden. De Baroniehof ligt in een woonwijk van Helmond (Rijpelberg), dichtbij een winkelcentrum, buurthuis, sportcentrum en het treinstation.

Het wonen op de Baroniehof is tijdelijk van aard. Een belangrijk speerpunt van de Baroniehof is zelfredzaamheid. De Baroniehof is gericht op het aanleren van vaardigheden zodat je verschillende rollen op het gebied van wonen, werken, leren, sociale contacten, dagbesteding en vrije tijd (weer) kunt vervullen.

Wij vinden het belangrijk dat je mag zijn wie je bent, met alle kwaliteiten en kwetsbaarheden. Binnen de Baroniehof kun je jezelf ontwikkelen en leer je omgaan met jouw kwetsbaarheden. Samen met het FACT, die verantwoordelijk zijn voor jouw behandeling, streven wij naar persoonlijke en vraag gestuurde zorg waarin jij centraal staat.

Voor wie?

Doelgroep

Voor volwassenen met ernstige psychiatrische problematiek. Je kunt hier komen wonen wanneer het thuis of zelfstandig niet meer lukt. Om op de Baroniehof te kunnen wonen is een indicatie van de gemeente Helmond (WMO) of een indicatie van centrum indicatie zorg (WLZ) nodig.

Soort zorg

Wonen

De woningen

 

De Baroniehof bestaat uit 2 aaneengeschakelde woningen namelijk 195 & 191. Je verblijft op iedere woning met totaal acht medebewoners. Je hebt een eigen kamer. Je kamer is standaard ingericht met een kast, tafel en bed met matras en eigen wastafel. De kamer mag je zelf aankleden en inrichten. Op iedere woning is er een gezamenlijke woon- en eetkamer en twee gedeelde badkamers en wc’s. Samen met de medebewoners zorg je ervoor dat alles in huis netjes blijft.

Op 195 woon je in een groepsverband waarbij je gezamenlijk zorgt voor de corveetaken, maaltijden en boodschappen. Hier zijn gezamenlijke eetmomenten. Op deze groep kun je ook nog het een en ander leren omtrent de omgang met anderen. Begeleiding is hier overdag en in de avond aanwezig.

Op 191 kun je wonen wanneer je een grotere mate van zelfstandigheid hebt. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld: medicatie in eigen beheer, kamerzorg is op orde, je geeft actief vorm aan jouw eigen herstelproces en je bent bezig met een vervolgplek. Je hebt hier een individueel voedingsbudget en zorgt dus zelf voor de boodschappen en de maaltijden. De begeleiding is twee keer per dag een half uur aanwezig en op afspraak die jij individueel met hen maakt.

Begeleiding

De Baroniehof is een 24-uurs setting. Dit betekent dat er altijd woonbegeleiding aanwezig is. Tussen 22:30 uur en 7:45 uur is er een slaapdienst aanwezig, waar je alleen een beroep op kunt doen in geval van nood. 

De Baroniehof ondersteunt jou bij herstel door het bieden van ondersteuning bij het gebruiken of aanleren van vaardigheden zodat je zo tevreden mogelijk met zo min mogelijk professionele hulp kunt leven.

De visie daarachter is dat herstel een heel persoonlijk proces is. Ieder mens is uniek en daarmee ook uniek in wensen, kwaliteiten en doelen. Middels eigen regie geef jij actief invulling aan jouw eigen herstelproces, je bent bepalend in welke doelen er worden gesteld en je beslist mee over de geboden zorg.

Je hebt verschillende maatschappelijke rollen op het gebied van wonen, werken, leren, sociale contacten, dagbesteding en vrije tijd. Voor het (opnieuw) verkrijgen van deze maatschappelijke rollen gebruiken wij de IRB-methode. De Baroniehof is gericht op het aanleren van vaardigheden zodat je deze verschillende rollen (weer) kunt vervullen. Als laatste zullen wij samen met jou bekijken welke hulpbronnen je nodig hebt in de toekomst.

Dagbesteding en activiteiten in de buurt

Wanneer je op de Baroniehof verblijft, word van je verwacht dat je een daginvulling hebt en dat je je aan je dagstructuur houdt. Je daginvulling kan zijn, school,(vrijwilligers)–werk, dagbesteding.

Als je geen dag invulling hebt, ga je met begeleiding actief aan de slag om zo snel mogelijk een geschikt en afgestemd dagprogramma op te zetten.

Contact

Woonvoorziening Baroniehof 
Baroniehof 193 
5709 HL Helmond 
T 0492 - 51 63 48 

Foto's

  • Baroniehof_-_achterzijde.jpg
  • Baroniehof_-_gang.jpg
  • Baroniehof_-_keuken.jpg
  • Baroniehof_-_slaapkamer.jpg
  • Baroniehof_-_tuin.jpg
  • Baroniehof_-_voorzijde.jpg
  • Baroniehof_-_voorzijde_2.jpg
  • Baroniehof_-_woonkamer.jpg
  • Baroniehof_-_woonkamer_2.jpg
  • Baroniehof_-_woonkamer_3.jpg