Menu

Banner Klik kaart

Onderzoeker 

Marieke Broersen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Projectleden

- Prof. dr. H. Kroon (promotor, Tilburg University, Trimbos-instituut)
- Dr. D. Creemers (copromotor, GGZ Oost Brabant)
- Dr. N. Frieswijk (copromotor, Accare)

Looptijd

september 2015 – februari 2021

 

Achtergrond

Ongeveer 5% van de kinderen en jongeren in Nederland heeft een psychische stoornis die leidt tot beperkingen in het functioneren. Bij een deel van deze jongeren zijn de problemen van tijdelijke aard. Maar ongeveer 20% van deze groep heeft te maken met een ernstige psychische aandoening waarbij een meer intensieve vorm van zorg nodig is. Bij deze jongeren spelen naast psychische klachten ook problemen op andere terreinen, zoals huisvesting, financiën, school/werk, verslaving of problemen binnen het gezin. Door deze combinatie vinden deze jongeren doorgaans onvoldoende aansluiting bij de reguliere hulpverlening.

Flexible Assertive Community Treatment (F-ACT), een vorm van intensieve outreachende hulpverlening, lijkt beter aan te sluiten bij deze doelgroep. F-ACT biedt proactief en flexibele zorg, laagdrempelig en intensief wanneer nodig aan de jongere en het gezin in de eigen omgeving. De teamleden bieden zowel behandeling als praktische begeleiding. F-ACT vult daarmee een gat op in de bestaande zorg en lijkt er in te slagen deze jongeren te bereiken, in zorg te houden en de ontwikkeling weer op gang te brengen.

Alleen is dat ook zo? Er is op dit moment weinig zicht op het verloop van de effecten van F-ACT bij jongeren. Met dit onderzoek willen we daar meer over te weten komen.

Doelstelling

Om meer zicht te krijgen op het F-ACT organisatiemodel bij deze doelgroep, is GGZ Oost Brabant in samenwerking met het Trimbos-instituut, Tilburg University en zes andere ggz-instellingen (Accare, GGZ Noord Holland Noord, Kenter Jeugdhulp, Lucertis, Mondriaan en Triversum) een grootschalig wetenschappelijk onderzoek gestart. In dit onderzoek bestuderen we de verandering in het psychisch- en maatschappelijk functioneren over de loop van de F-ACT zorg en onderzoeken we of deze verandering samenhangt met de F-ACT modelgetrouwheid van de deelnemende teams. Dit laat ons de elementen van de F-ACT methodieken zien die belangrijk zijn voor positieve uitkomsten, maar ook noodzakelijke aanvullingen in het model waar op doorontwikkeld kan worden.

Design

We vragen aan 200 jongeren, die net in zorg zijn gekomen bij één van de deelnemende F-ACT Jeugdteams, om deel te nemen aan het onderzoek. Halfjaarlijks nemen we een set vragenlijsten af bij de jongere, ouder(s)/verzorger(s) en hulpverlener (in totaal 4 metingen). Met deze longitudinale cohortstudie monitoren we de F-ACT zorg die de jongeren ontvangen middels vragenlijsten die zoveel mogelijk aansluiten bij de doelen van F-ACT.

Populatie

Jongeren met een ernstige psychische aandoening die zijn aangemeld bij een F-ACT Jeugdteam.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGGZ Oost Brabant is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

© 2014 GGZ Oost Brabant | PrivacyDisclaimer   ISO9001 ISO9001 NEN

Ga naar boven

Achtergrond-blauw