Weg van het landgoed | GGZ Oost Brabant 2018

Weg van het landgoed 51 Door de regionalisering werd het voor instellingen erg belangrijk wie welke gemeente tot zijn verzorgings- gebied mocht rekenen, helemáál toen de regering ook nog aandrong op een uitzuivering van de categorieën patiënten. Verstandelijk gehandicapten werden voortaan ondergebracht in gespecialiseerde instellingen en chronische patiënten werden toegewezen aan de Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen (RIBW). Wat was het bestaansrecht van Coudewater, in een regio waar ook zoveel andere zorgaanbieders actief waren? Deze cruciale vraag vroeg steeds dwingender om een passend antwoord. Had Coudewater bestaansrecht in een regio met zoveel andere zorgaanbieders? Regionalisering: Coudewater zoekt verkering Hoogoplopend conflict Toen uit nieuwe beleidsdocumenten van de provincie bleek dat Coudewater daarin geheel van de kaart was verdwenen, stond de situatie op scherp. Binnen het bestuur bleek een groot verschil van inzicht te bestaan over de aanpak van de situatie. Wat was wijsheid: actie ondernemen of afwachten? Het conflict liep zo hoog op, dat uiteindelijk geen van beide directeuren nog op het werk verscheen. Coudewater was stuurloos en dreigde zelfs even zijn erkenning te verliezen. Bomvolle vergaderzalen Dit was voor de ondernemingsraad het moment om in te grijpen en een adviseur in de arm te nemen. Er werden nieuwe beleidslijnen uitgezet en cruciale bestuursposten werden weer bezet. Ook de achterban werd regelmatig geraadpleegd, wat leidde tot overvolle vergaderzalen en mensen die zelfs vanuit de hal probeerden de vergadering te volgen. Na enige tijd stabiliseerde de situatie. Het is aan de interventies van de Ondernemingsraad te danken dat Coudewater bij de regionalisering op de kaart bleef. Na de invoering van de AWBZ (1968) kreeg ieder psychiatrisch ziekenhuis een eigen regio toebe- deeld en drong het ministerie aan op een afbouw van de klinische bedden. Door die ontwikkelingen kwam Coudewater in de knel: het aantal patiënten daalde van 800 in de jaren ’50 naar 400 in de jaren ’80. Om het voortbestaan te garanderen, moest Coudewater op zoek naar een partner. De realiteitscheck van de jaren ’80 en ’90 De één wilde actie ondernemen, de ander wilde afwachten. Het conflict liep hoog op

RkJQdWJsaXNoZXIy MzcwMzg=