banner klacht

Banner Klik kaart

Op deze pagina kunt u de beslissingen terugvinden die de klachtencommissie heeft genomen naar aanleiding van klachten gericht tegen GGZ Oost Brabant in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).

© 2014 GGZ Oost Brabant | PrivacyDisclaimer |   Toegankelijkheidsverklaring  ISO9001 ISO9001 NEN

Ga naar boven