App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner-groepstherapie

Wat is MBT?

Door Mentalization Based Treatment (MBT) leert u uw eigen gedrag en dat van anderen begrijpen en verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten, behoeften en motivatie. Hierdoor leert u zogezegd beter ‘mentaliseren’. Dat helpt u om beter met anderen en uzelf om te gaan.
Goed kunnen mentaliseren is belangrijk omdat u daarmee zowel een ander zijn beweegredenen en emoties kunt begrijpen, als uw eigen redenen waarom u de dingen doet zoals u ze doet. Doordat u de ander en uzelf beter begrijpt, wordt u zekerder van uzelf en ook steeds stabieler. Het MBT-model gaat ervan uit dat uw klachten te maken hebben met het vermogen tot mentaliseren. Bij verhoogde spanning neemt het mentaliserend vermogen snel af, bijvoorbeeld wanneer contacten met anderen hechter en intenser worden. Als dat gebeurt, worden ze overspoeld door emoties, voelen ze zich snel bekritiseerd of afgewezen, vullen ze gedachten bij anderen in of reageren ze impulsief vanuit een bepaalde gevoelstoestand. Sommigen hebben minder last van deze heftige emoties, maar vermijden echte relaties met anderen. Hierdoor voelen ze zich regelmatig leeg, alleen of waardeloos.

Duur behandeling

De duur van deze behandeling is maximaal 18 maanden.

Hoe ziet MBT eruit?

Therapeuten zijn in de individuele en groepsbehandelingen steeds op gericht om u te helpen uzelf, anderen en uw relaties in het hier en nu beter te begrijpen. Ze proberen samen met u te achterhalen wanneer het mentaliseren afneemt, hoe dit samenhangt met wat er net daarvoor gebeurde en hoe dit leidt tot bepaalde klachten of symptomen. Hierdoor wordt het voor u steeds duidelijker wie u bent (er ontstaat een sterker zelfgevoel/zelfbeeld/identiteit) en wat u met uw problemen kan en wil.
Na een behandeling volgens het MBT-model ontstaat een verbeterd mentaliserend vermogen met als gevolg: minder klachten (met name angst en depressie), grote afname van het middelenmisbruik (indien van toepassing), beter functioneren in sociale relaties en in de maatschappij, belangrijke en blijvende veranderingen op een aantal gebieden zoals zelfbeeld en zelfcontrole, grote toename in de ervaren kwaliteit van leven en adequater gebruik van hulpverlenende instanties.

Modules

- Groepstherapie MBT
- Individuele MBT
- Deeltijd MBT

 

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGGZ Oost Brabant is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer Privacy-statementISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-oranje