Afdrukken

De Medische Staf (MS) is een adviesorgaan van de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Toezicht en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en voorstellen doen. De relatie tussen MS en RvB is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

De RvB vraagt de MS in ieder geval om advies over het meerjarenbeleidsplan, het werving- en selectiebeleid van medisch specialisten, belangrijke organisatiewijzigingen die raken aan het functioneren van de medici, het algemene kwaliteitsbeleid en de ontwikkeling van nieuwe specialismen en werkgebieden. Een delegatie is betrokken bij de jaarlijkse onderhandelingen met de zorgverzekeraars.

Kerndoelen

a. Bijdragen en toezien op kwalitatief goede, dat wil zeggen moderne en veilige, medisch specialistische zorg aan patiĆ«nten.

b. Bewaken en bevorderen van een aantrekkelijk werkklimaat voor psychiaters/medici en psychiaters in opleiding. Met de daarbij behorende professionele autonomie, veiligheid en ontwikkelmogelijkheden.

c. Bijdragen aan een organisatiecultur met transparantie, betrokkenheid, samenwerking en verantwoordelijkheid.

Onze manier van werken

De Medische Staf (MS) benadrukt de zorginhoudelijke/medische visie bij ontwikkelingen of veranderingsprocessen door - gevraagd en ongevraagd - informatie, argumenten en besluiten te toetsen en nieuwe, medisch-specialistische perspectieven aan te dragen of bij de Raad van Bestuur aan te dringen op aanpak.

In een netwerk van taakgroepen buigen de leden zich vanuit hun perspectief van medisch specialist over actuele aandachtspunten. Het stafbestuur coƶrdineert dat en adviseert op grond van de uitkomsten de Raad van Bestuur.

Door eigen initiatieven, regelmatige contacten met de Raad van Bestuur, deelname aan interne en externe overleggen en (netwerk-)bijeenkomsten werkt de MS mee aan een cultuur van betrokkenheid, samenwerking en afstemming. Waar mogelijk en relevant trekt de MS samen op met andere advies- en beroepsorganen (eerste geneeskundigen OR, CR, FR, VAR, MT).

In geval van (dreigende) conflicten rond individuele leden, kan de Medische Staf indien gewenst een bemiddelende rol op zich nemen.

De Medische Staf stimuleert zelfevaluatie, transparantie en bijscholing bij haar leden.

Jaarplan

Jaarlijks stelt de MS een jaarplan met de speerpunten voor het daarop volgende jaar, aansluitend op het algemene beleid van de instelling. Jaarlijks stelt de MS ook een verslag op van werkzaamheden in het kader van het jaardocument.

Het lidmaatschap van de MS is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. De Staf telt ongeveer 45 leden.

Contact Medische Staf

Frank Schrover, voorzitter 
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T 0485-847250

Mark van Gaalen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T 0412-847092

Kees Kampen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T 0492-848000

Marion van de Schans, secretaresse
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
M 06-81 33 81 28