Menu

banner-wetenschappelijkonderzoek

Banner Klik kaart

Marieke is psycholoog, projectleider/PhD student FACT Jeugdonderzoek en FACT Noord. Aan de hand van drie vragen, vertelt ze over het grootschalige onderzoek.Onderzoeker BroersenMarieke

Waar gaat het onderzoek over en waarom is dit onderzoek nodig?       
“Een deel van de jongeren in Nederland kampt met psychische aandoeningen waarbij naast psychische klachten ook problemen spelen op andere gebieden, zoals huisvesting, financiën, school/werk, verslaving of gezinsproblematiek. Er is vaak sprake van een (dreigende) stagnerende ontwikkeling. Daarbij is het voor deze jongeren lastig om passende hulp te vinden. Dit komt o.a. door de versnipperde zorg en de actieve rol en motivatie die van de jongeren gevraagd worden. FACT Jeugd, een vorm van intensieve outreachende hulpverlening, lijkt beter aan te sluiten bij deze doelgroep. FACT staat voor Flexible Assertive Community treatment en biedt proactieve en flexibele zorg aan de jongere, het gezin en hun omgeving. Deze is laagdrempelig en intensief wanneer nodig. Een multidisciplinair team van hulpverleners bundelt haar kennis en biedt zowel behandeling als praktische hulp. De teamleden stimuleren jongeren in hun ontwikkeling op het gebied van persoonlijke identiteit, sociale contacten, school/werk en vrije tijd. Daarbij staat het benutten en versterken van de eigen kracht en de mogelijkheden voor ontwikkeling centraal, in plaats van de ziekteverschijnselen. Samenwerking met verschillende organisaties zorgt voor korte lijnen, toegankelijke en geïntegreerde zorg. FACT Jeugd lijkt met zijn specifieke elementen deze jongeren wel te bereiken, in zorg te houden en de ontwikkeling weer op gang te brengen. Uit de praktijk van deze jeugdteams horen we dan ook positieve geluiden, echter ontbreekt empirisch onderzoek naar dit zorgorganisatiemodel. Draagt FACT jeugd als organisatiemodel bij aan verbetering van het psychisch- en maatschappelijk functioneren van jongeren met deze Multiproblematiek? Dat is de kern van ons onderzoek.”

Hoe ziet het onderzoek er uit? 
“Om meer zicht te krijgen op het verloop van de effecten van FACT bij jongeren, zijn we vanuit GGZ Oost Brabant in samenwerking met het Trimbos-instituut, Universiteit Utrecht en zes andere ggz-instellingen (Accare, GGZ Noord Holland Noord, Kenter Jeugdhulp, Lucertis, Mondriaan en Triversum) een grootschalig wetenschappelijk onderzoek gestart. In deze studie bestuderen we de verandering van het psychisch- en maatschappelijk functioneren over de loop van de FACT zorg en onderzoeken we of deze verandering samenhangt met de modelgetrouwheid van de FACT teams. We vragen aan 500 jongeren, die net in zorg zijn gekomen bij één van de deelnemende FACT Jeugdteams (in totaal 17 teams), om deel te nemen aan het onderzoek. De jongeren, ouder(s)/verzorger(s) en hulpverleners vullen halfjaarlijks een set vragenlijsten in, met in totaal vier metingen. Op deze manier monitoren we de FACT zorg voor de jongeren anderhalf jaar lang.”

Wat wil je met je onderzoek bereiken?        
“Wanneer jongeren complexe problemen ervaren op meerdere aspecten in hun leven, kan fragmentatie leiden tot niet doeltreffende zorg. FACT Jeugd bestaat uit elementen die continuïteit van zorg bieden en flexibel kunnen switchen tussen de verschillende niveaus van zorg. Op dit moment zijn we hard bezig met de verzameling van de data. Met toekomstige onderzoeksresultaten willen we zicht geven op het verloop van de effecten van FACT Jeugd en de essentiële elementen van het FACT model ontrafelen. De resultaten geven daarbij transparantie naar gemeenten en financiers en leveren ten slotte informatie op die door hulpverleners en organisaties direct weer in te zetten is in de praktijk, om de zorgverlening voor deze jongeren en hun gezin te verbeteren.”


Marieke Broersen

Woont: in Amsterdam

Vrije tijd: Filmhuisfilms, boulderen (dit is een vorm van sportklimmen), uitgebreid brunchen, zowel de stad als de natuur in.

Vaak te vinden: in Amsterdam en Oss

Ambitie: “Ik heb een ontzettend leuke baan waarin ik zowel hulpverlener als onderzoeker ben. Ik ervaar dit als een mooie combinatie, waarbij ik de vragen uit de praktijk mee kan nemen naar onderzoek en tegelijkertijd de wetenschappelijke ontwikkelingen probeer te vertalen naar de praktijk. Kennis komt zo sneller op de werkvloer terecht. Ik vind het veelbelovend dat GGZ Oost Brabant investeert in de combinatie wetenschappelijk onderzoek en de praktijk, en een goed lopende onderzoekslijn binnen K&J heeft opgezet.
Als basispsycholoog binnen een FACT Jeugdteam wil ik me graag verder ontwikkelen en mijn vaardigheden uitbreiden door het volgen van cursussen, maar vooral door veel ervaring in de praktijk op te doen. Daarbij wil ik graag bijdragen aan vernieuwende, laagdrempelige, specialistische en kwalitatief goede zorg, die aansluit bij de jongeren van nu en de toekomst.” 

© 2014 GGZ Oost Brabant | PrivacyDisclaimer   ISO9001 ISO9001 NEN

Ga naar boven