Menu

banner-wetenschappelijkonderzoek

Banner Klik kaart

Annelies Weijers is GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog. Ze doet onderzoek naar het herstelproces van cliënten met een depressie.

Onderzoeker Annelies

Waar gaat het onderzoek over?

Ik onderzoek het herstelproces van cliënten met een depressie. Hoe verhoudt de afname van depressieve klachten zich tot herstel van functioneren en toename van welbevinden? Welke rol speelt acceptatie bij dit herstelproces? 

Waarom is dit onderzoek nodig?

Depressie is de meest voorkomende psychiatrische aandoening die veel lijden veroorzaakt bij de cliënt en zijn omgeving. De behandeling richt zich veelal op klachtenafname. De veronderstelling is dat als mensen ‘klachtenvrij’ zijn, zij zich ook beter voelen. Een mens is echter meer dan zijn klachten en herstel is meer dan klachtenafname.

Binnen de geestelijke gezondheidszorg neemt het systematisch meten van het behandeleffect een prominente plaats in. De laatste jaren wordt vanuit de herstelbeweging in toenemende mate aandacht gevraagd voor een bredere visie op herstel, waarbij naast klachtenafname ook belang wordt gehecht aan toename van functioneren, persoonlijk herstel en welbevinden.

Dat er een relatie is tussen klachtenafname en toename van welbevinden ligt voor de hand, maar is nog nauwelijks onderzocht bij cliënten binnen de specialistische ggz. Ook is onduidelijk welke factoren bijdragen aan herstel. Ik wil onderzoeken of de mate waarin mensen zich identificeren met hun psychische klachten hun herstel beïnvloedt. Daarnaast onderzoek ik in hoeverre zelfacceptatie van mensen van invloed is op hun herstel.

De inzichten uit dit onderzoek dragen bij aan een bredere visie op herstel, zodat er meer aandacht komt voor persoonlijk en functioneel herstel binnen de specialistische ggz.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek is een observationele cohortstudie onder 70 cliënten en vindt plaats in samenwerking met de Universiteit Twente en de afdeling angst en stemmingsstoornissen van GGZ Oost Brabant, op locatie Oss. Mensen die zich melden met een depressieve stoornis vullen bij start van de behandeling en een half jaar later vragenlijsten in. Aan de hand hiervan wordt het verloop van het herstelproces in kaart gebracht. 


Annelies Weijers

Woont: samen met mijn gezin een kat en twee kippen 

Vrije tijd: breng ik graag door met mijn gezin, vrienden en familie en besteed ik aan beeldhouwen, sporten en reizen 

© 2014 GGZ Oost Brabant | PrivacyDisclaimer   ISO9001 ISO9001 NEN

Ga naar boven