Menu

banner-wetenschappelijkonderzoek

Banner Klik kaart

Climmy Pouwels‘Eerst snappen waar agressie vandaan komt, dan interventie’

GZ-psycholoog Climmy Pouwels werkt bij het circuit NAH (niet-aangeboren hersenletsel), Huize Padua in Boekel. Sinds 2012 is ze in opleiding tot klinisch neuropsycholoog en rondt deze medio 2016 af. In het kader van haar opleiding doet ze wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de universiteit Maastricht.

Je doet onderzoek naar de effectiviteit van de ABC-methode bij mensen met NAH, kun je uitleggen wat de ABC-methode is?
“De ABC-methode is een gedragstherapeutische methode die speciaal ontwikkeld is voor verzorgenden en verpleegkundigen. We bieden ze daarmee een kader om met gedragsproblemen om te gaan. De letters ABC staan voor: Antecedent: wat gaat er aan het probleemgedrag vooraf (beweger), Behavior: het probleemgedrag en Consequence: wat is de reactie van de persoon of de omgeving op het probleemgedrag.

Aan de hand van een aantal vragen brengt de verpleegkundige deze factoren in kaart. Met deze methode krijgt de verpleegkundige meer handvatten om systematisch met probleemgedrag aan de slag te gaan. Als een cliënt bijvoorbeeld elke avond aan het schelden is bij de maaltijd dan kan de eerste gedachte zijn ‘wat kunnen we doen zodat het probleemgedrag stopt?’. Met deze methode leren ze om eerst te kijken wat er vooraf gaat aan het probleemgedrag. De eerste gedachte bij verpleegkundigen is nu vaak ‘wat zijn mogelijke bewegers?’. Het kan bijvoorbeeld zijn dat hij overprikkeld is door de drukte in de eetruimte, hij heel moe is op het einde van de dag of pijn heeft. Afhankelijk van de beweger wordt vervolgens bepaald wat de interventie is om het probleemgedrag te verminderen.”

Het is een nieuwe zorgmethode, maar wat is het doel?
“Deze methode is niet nieuw en wordt al vele jaren gebruikt in de verpleeghuissector, waar hij oorspronkelijk ook voor ontwikkeld is. Nieuw is wel dat de methodiek is aangepast voor onze doelgroep. Het doel van de methode is om verpleegkundigen om een andere manier naar gedragsproblemen te leren kijken en uiteindelijk het probleemgedrag te verminderen. Bij deze cliënten zullen altijd gedragsproblemen blijven bestaan, maar je leert de verpleging hoe ze hier op een andere manier mee om kunnen gaan, zodat de gedragsproblemen sneller afnemen en niet verder escaleren. Een ander belangrijk doel is dat het verpleegkundig team zich meer bewust wordt van het eigen handelen (waaronder communicatie) en hoe dat het gedrag van cliënten kan beïnvloeden. Je wordt je bewust dat je zelf ook een beweger van probleemgedrag kunt zijn.”

Kun je iets vertellen over de doelgroep bij wie je onderzoek doet?
“In totaal zijn data verzameld van 40 cliënten van twee afdelingen bij verschillende instellingen. Er doen cliënten mee van S3, onze woonafdeling binnen het NAH circuit, en cliënten van een afdeling binnen SVRZ in Zeeland. Het zijn allemaal mensen met ernstig hersenletsel, cognitieve stoornissen en neuropsychiatrische problemen. In het onderzoek richten we ons op het verminderen van agressie, omdat agressie een enorme impact heeft op de cliënt zelf maar ook zijn familie, medebewoners en het verpleegkundig team.”

Hoe zag het onderzoek eruit?
“Mijn onderzoek is een vervolg op een onderzoek dat door Ieke Winkens, Maastricht University, is gestart en waar we als afdeling aan mee hebben gewerkt. Bij dat onderzoek zijn er bij de eerder genoemde afdelingen twee voormetingen gedaan. Daarna is de ABC-methode geïntroduceerd en is het team geschoold in het werken met de methode. Daarna zijn er twee nametingen geweest. De conclusie was dat er voorzichtig positieve resultaten waren, wat betekent dat er enige afname van gedrag zichtbaar was, maar er kon niet worden geconcludeerd dat dit door de ABC-methode kwam. Er zat toen maar negen weken tussen de scholing voor het team en de laatste nameting en deze periode was wellicht te kort om een effect te vinden. Er zijn vanuit de teams op de afdelingen wel positieve geluiden en we zijn nu bezig om de lange termijn effecten te bekijken.”

Kun je al iets zeggen over de eerste resultaten?
“We zien dat de verzorgende en verpleegkundigen erg enthousiast zijn,en met de ABC-methode meer houvast hebben om zelf met het probleemgedrag aan de slag te gaan. Op het moment zijn we volop bezig met de analyses van alle data. We zien wel dat het heel moeilijk is om zo’n methode écht goed eigen te maken, wat de resultaten beïnvloed. We zijn al voorbereidingen aan het treffen voor vervolgonderzoek, waar we hier nog meer rekening mee zullen houden.”

Heeft het jou inzicht gebracht over wat de verpleegkundigen op zo’n afdeling allemaal ondergaan?
“Het heeft mijn inzicht daarin niet vergroot, omdat ik me daarvoor al bewust was van wat verpleegkundigen binnen ons circuit moeten doorstaan wanneer ze met de vaak forse gedragsproblemen worden geconfronteerd. Daar heb ik veel respect voor. De verpleegkundigen zelf zijn zich wel meer bewust geworden van de hoeveelheid agressie waarmee ze in aanraking komen. In het begin zei een verpleegkundige tegen me: ‘Eigenlijk hebben we veel meer probleemgedrag op de afdeling dan ik dacht.’ Binnen het huidige onderzoek willen we naast effect op probleemgedrag ook onderzoeken wat het effect van het werken met deze ABC-methode is op het verpleegkundig team, waarbij we bijvoorbeeld gaan kijken naar de ervaren controle over het probleemgedrag.”


Climmy Pouwels

Woont:  In Venlo samen met haar man en drie kinderen.

Vrijetijd: "Met mijn gezin leuke dingen doen, lezen, uit eten, kamperen."

Ambitie: "Dat we ons als circuit ondanks alle ontwikkelingen in de gezondheidszorg kunnen blijven ontwikkelen om goede zorg te kunnen blijven bieden voor onze cliënten."

 

 

© 2014 GGZ Oost Brabant | PrivacyDisclaimer   ISO9001 ISO9001 NEN

Ga naar boven