Menu

banner-wetenschappelijkonderzoek

Banner Klik kaart

‘Alles wat meer inzicht geeft in eetstoornissen is meegenomen’

Esther van Belkom Esther van Belkom is GZ-psycholoog en bezig met de opleiding tot klinisch psycholoog: “Ik werk bij het team trauma en persoonlijkheidsstoornissen. Voor de opleiding ga ik twee jaar werken als behandelaar, en onderzoek doen bij het Specialistisch Centrum voor Eetstoornissen in Helmond.”

Jouw onderzoek: ‘de werking van schema’s bij patiënten met eetstoornis’, wat houdt het in?
“Schema’s zijn patronen diebepalen hoe je kijkt naar jezelf, naar anderen en naar de wereld om je heen. Ik wil kijken of er verschillen zitten in deze schema’s tussen groepen cliënten met verschillende soorten eetproblemen. We willen in kaart brengen hoe het eetgedrag samenhangt met de verschillende schema’s en gemoedstoestanden, hoe mensen met een eetstoornis omgaan met hun schema’s en emoties. En we willen onderzoeken of dit eetgedrag mogelijk ook per groep een andere functie heeft. Hierdoor proberen we eetstoornissen beter te verklaren om uiteindelijk ook betere behandelingen aan te kunnen bieden.”

Wat is schematherapie?
“Iemand met een eetstoornis heeft vaak een hardnekkig gedragspatroon wat moeilijk te veranderen blijkt. Schematherapie is een vorm van psychotherapie die kan helpen om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op patronen en het dagelijkse leven wordt onderzocht. Patiënten leren zichzelf zodanig te veranderen dat ze leren voelen wat hun behoeftes zijn en hoe ze daar op een gezondere manier voor op kunnen komen. Hierdoor veranderen niet alleen gedrag, maar ook gedachten en gevoelens. Je probeert oude patronen zo te doorbreken. Het onderzoek naar schematherapie bij eetstoornissen staat nog in de kinderschoenen, omdat daar wel mijn affiniteit ligt, is dit voor mij een heel interessant onderzoek.”

Wat is het doel van het onderzoek?
“Het geeft beter inzicht in de verklaring van eetstoornissen. Daar is al veel onderzoek naar gedaan, maar er blijft nog steeds een stuk onverklaard en ook een relatief grote groep die niet of onvoldoende profiteert van behandeling, dus daar valt nog wel winst te behalen.”

Waarom zou schematherapie dan wel helpen bij deze groep?
“Omdat deze therapie een behandelmethode is die heel effectief blijkt te zijn bij groepen waarvan we in het verleden dachten dat er geen behandeling voor was (bijvoorbeeld mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis) is de verwachting dat ook mensen met een eetstoornis kunnen profiteren van schematherapie. Als je ‘Eetstoornissen’ vergelijkt met andere psychiatrische aandoeningen overlijden hieraan de meeste mensen. Het is een gevaarlijke aandoening. Dus in die zin is alles wat bij kan dragen aan beter inzicht meegenomen.”


Esther van Belkom

Woont: in Riel (vlakbij Tilburg) met man en 2 zoontjes

Ambitie: op kortere termijn eerst de KP opleiding en het onderzoek tot een goed einde te brengen. Op langere termijn om als KP’er binnen de organisatie mijn steentje bij te dragen aan goede zorg voor patiënten door goede diagnostiek en behandeling te integreren met wetenschappelijke ontwikkelingen en beleid.

Vaak te vinden: op de snelweg helaas

Typerend: enthousiast en bevlogen

Vrije tijd: hardlopen, uitstapjes met man en kinderen en op pad met vriendinnen.  

 

 

© 2014 GGZ Oost Brabant | PrivacyDisclaimer   ISO9001 ISO9001 NEN

Ga naar boven