Menu

banner-wetenschappelijkonderzoek

Banner Klik kaart

‘Onderzoek naar het voorkomen van depressies bij jongeren’

Karlijn Heesen Karlijn werkt twee dagen in de week als onderzoeker voor de onderzoekslijn Kind en Jeugd van GGZ Oost Brabant. Dit onderzoek voert ze officieel uit aan de universiteit van Utrecht, maar in de praktijk is ze veel op pad en op scholen te vinden. Daarnaast werkt ze 2,5 dag als orthopedagoog op de afdeling Kind en Jeugd in Oss.    Foto Kim van Ettekoven  Kim werkt twee dagen per week binnen het Hoogspecialistisch Centrum voor Eetstoornissen van de GGZ Oost Brabant in Helmond. Daarnaast doet ze twee dagen per week wetenschappelijk onderzoek naar de preventie van depressie bij adolescenten om uiteindelijk ook op dit onderwerp te promoveren.

Het onderzoek dat ze samen doen heet: STORM-project wat staat voor: Strong Teens and Resilient Minds: De Preventie van Depressie in het Voortgezet Onderwijs.

Waar gaat het onderzoek over?
Karlijn: “Samen doen we onderzoek naar het preventieprogramma Op Volle Kracht 2.0. Dit programma richt zich op het voorkomen en verminderen van depressieve klachten. We onderzoeken dit bij jongeren in het tweede leerjaar op alle middelbare scholen in de regio Veghel/Uden/Maasland. De jongeren die meedoen aan het onderzoek zijn geselecteerd omdat ze meer last hebben van somberheid dan leeftijdsgenoten. Uit eerdere onderzoeken weten we dat depressieve klachten bij jongeren vaak niet op tijd gezien worden en dat zij pas hulp krijgen als ze er veel last van hebben. Het is daarom belangrijk dat klachten vroeger gesignaleerd worden en dat jongeren hulp krijgen om zo een depressie te voorkomen.”

Hoe ziet het onderzoek er uit?
Kim: “Voor ons onderzoek werken we samen met ketenpartners in de zorg zoals de GGD, Indigo (een aanbieder in de basis GGZ en biedt psychische hulp en preventie) en school maatschappelijk werk. In het tweede leerjaar neemt de GGD een gezondheidsonderzoek af, waarin zij binnen de regio ook kijken naar somberheidsklachten door middel van een vragenlijst. Leerlingen die klachten ervaren komen in aanmerking voor het onderzoek. Daarnaast zijn er leerlingen die op de vragenlijst aangeven dat zij gedachten hebben aan zelfdoding. Deze leerlingen worden binnen 48 uur gezien door de jeugdverpleegkundige en zo nodig doorverwezen. De leerlingen die meedoen aan het onderzoek worden op basis van toeval over twee groepen verdeeld. De ene groep volgt de training Op Volle Kracht, de andere groep krijgt psycho-educatie (informatie en tips om je stemming een boost te geven). Jongeren en hun ouders uit de twee groepen vullen op verschillende momenten vragenlijsten in, waardoor we kunnen vergelijken of de klachten in beide groepen afnemen. De training Op Volle Kracht vindt plaats op school en wordt gegeven door een gedragswetenschapper en een trainer uit de ketensamenwerking. De samenwerking tussen verschillende instanties maakt dit project uniek.”

Wat willen jullie met dit onderzoek bereiken?
Karlijn: “Ongeveer 20 procent van alle jongeren ervaart somberheidsklachten, dat is best veel! Het meemaken van een depressie als jongere is erg heftig, omdat het impact heeft op verschillende levensgebieden zoals school en vrienden, maar ook de ontwikkeling van je zelfbeeld en identiteit. Daarnaast kan een depressie zorgen dat je gedachten hebt aan zelfdoding. Het is belangrijk dat er meer aandacht komt voor herkenning en preventie en met dit onderzoek hoop ik hieraan bij te dragen.”

Ze vervolgt: “Ik hoop dat het programma Op Volle Kracht kan helpen in de preventie van somberheidsklachten door jongeren de tools te geven om weer lekker in hun vel te zitten. Als Op Volle Kracht effectief blijkt te zijn, kan dit grootschalig geïmplementeerd worden en zijn we weer een stap verder in de preventie van depressie.”

Kim: “Allereerst hoop ik met dit onderzoek veel jongeren te beschermen tegen het ontwikkelen van psychische problemen op latere leeftijd. Daarnaast zou het mooi zijn wanneer dit onderzoek ons meer inzicht geeft in de werkzame elementen voor preventieve interventies bij jongeren met somberheidsklachten. Zo kunnen we er achter komen welke preventieve behandeling het beste werkt voor deze doelgroep. Mijn onderzoek richt zich op kosteneffectiviteit. Hiermee hoop ik ook meer inzicht te krijgen in welke preventieve behandeling het meest kosteneffectief is en hoe we maatschappelijke kosten rondom de behandeling van depressie kunnen verminderen.”


Kim van Ettekoven

Woont: in Nijmegen

Ambitie: om wetenschap en de klinische praktijk te verbinden binnen behandeling en beleid en collega's meer kennis te laten maken met de relevantie van wetenschappelijk onderzoek.

Vaak te vinden: evenementen in Nijmegen

Typerend: enthousiast en druk

Vrije tijd: tennis & hardlopen. 


 

Karlijn Heesen

Woont: met haar man Erik in het gezellige Den Bosch

Passie: eten

Typerend: wereldverbeteraar, ongeduldig, creatief en ondernemend

Vrije tijd: buiten zijn, yoga, salsa en mini-projecten in en om het huis.

 

 

© 2014 GGZ Oost Brabant | PrivacyDisclaimer   ISO9001 ISO9001 NEN

Ga naar boven