Menu

banner-wetenschappelijkonderzoek

Banner Klik kaart

‘We gaan proberen om de bestaande behandeling effectiever te maken'

Yvonne Stikkelbroek

Waar gaat het onderzoek over?

“De effectiviteit van de psychologische behandeling van depressieve jongeren is onvoldoende. Ook medicamenteuze behandeling blijkt iets effectiever dan placebo. Het is dringend noodzakelijk om de effectiviteit van de behandeling van depressies bij jongeren te verbeteren. We gaan niet de zoveelste nieuwe behandelingen ontwikkelen waarvan na jaren onderzoek blijkt dat die nauwelijks effectiever is. Wat wel? We gaan proberen om bestaande behandeling effectiever te maken. Door te onderzoeken wat werkt? Voor wie? Hoe werkt het? Hoe kunnen we behandeling het beste aanbieden?”

Hoe ziet het onderzoek er uit?

“Er worden meerdere onderzoeksprojecten met financiering van ZONmw binnen de afdeling jeugd uitgevoerd. Eén naar de effectiviteit van cognitieve gedragstherapeutische technieken(CGT), een onderzoek naar de (kosten) effectiviteit van blended behandeling.

a) Vanuit het Consortium Angst en Depressie waarvan ik als onderzoeker en klinisch psycholoog deel uit maak, worden verschillende type studies uitgevoerd om de effectiviteit van CGT-technieken voor depressie en angst te verbeteren, waaronder single case studies. De resultaten worden in samenwerking met vijf andere consortia; externaliserende problemen, sociale weerbaarheid, multi-probleem gezinnen en ADHD gebundeld en geïmplementeerd.
b) Een andere poging om (kosten)effectiviteit van CGT te verbeteren is het toepassen van blended behandelen (interactieve online behandeling gecombineerd met therapeutische face to face contacten). Dit onderzoek is een uitbreiding van een gerealiseerde gerandomiseerde trial. We onderzoeken of de Blended Doepressie behandeling aantrekkelijker is en beter, sneller werkt dan Doepressie face to face of reguliere zorg. Ook onderzoeken we voor wie de blended behandeling beter werkt.”

Wat wil je met je onderzoek bereiken?

“Dat er meer kennis voor de praktijk beschikbaar komt over de werkzame mechanismen van de behandeling en dat daardoor therapeuten sneller en betere resultaten met CGT kunnen behalen. Ook worden voor het eerst zeer uiteenlopende onderzoeksmethoden gebruikt die elkaar kunnen versterken en die meer gericht zijn op het beantwoorden van vragen uit de praktijk.”


Yvonne Stikkelbroek  

Woont: in centrum Utrecht met haar partner

Ambitie: Als P-opleider wil ik een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg door psychotherapeuten, gezondheidszorg- en klinisch psychologen binnen GGZ Oost Brabant op te leiden. GGZ Oost Brabant beschikt over een groot potentieel om kwalitatief goede praktijkopleidingen neer te zetten die ook de innovatie van de zorg ondersteunen. Vanuit mijn functie als Universitair docent wil ik ook bruggen slaan tussen de opleidingen en wetenschappelijk onderzoek. Binnen Kind & Jeugd wil ik mij inzetten om met collega's de effectiviteit van de behandeling van adolescenten met depressieve stoornissen te verbeteren en de kwalificatie TOP GGZ te behalen.

Enerzijds door van dag tot dag samen met collega's beter te worden in wat we doen door expliciete besluitvorming, intervisie, scholing en intensief volgen van behandelingen. Maar ook door out of the box denken waardoor wetenschappelijke bevindingen direct vertaald kunnen worden naar de praktijk. Tevens doe ik wetenschappelijk onderzoek dat ingebed is in de praktijk om deze ambitie te ondersteunen.

Typerend: bedachtzaam, volhardend en creatief

Vrije tijd: cultuur in welke vorm dan ook en tijd doorbrengen met mijn drie volwassen kinderen en andere familie

Vaak te vinden in: in de uiterwaarden langs de Lek

 

© 2014 GGZ Oost Brabant | PrivacyDisclaimer   ISO9001 ISO9001 NEN

Ga naar boven