Menu

banner-wetenschappelijkonderzoek

Banner Klik kaart

Sanne Rasing web‘Depressie en angst zijn de meest voorkomende psychische aandoeningen tijdens de adolescentie’

Sanne Rasing, onderzoeker bij de afdeling Opleidingen & Onderzoek van GGZ Oost Brabant en promovendus aan de Radboud Universiteit, won met haar onderzoeksproject de Nationale Jeugdzorg Prijs 2014.

Wat doe je als onderzoeker bij O&O?
“Samen met mijn collega’s begeleid ik medewerkers die onderzoek doen. We stimuleren het wetenschappelijk klimaat in de organisatie, bijvoorbeeld door symposia te organiseren. Zo ontstaat samenhang en onderlinge verbinding.”

Waar gaat jouw onderzoek over?
“Ik doe onderzoek naar de effectiviteit van het preventieprogramma ‘Een Sprong Vooruit’ op depressie en angst bij meiden tussen 11 en 15. Deze adolescenten zijn geselecteerd omdat zij verhoogde symptomen laten zien van depressie en angst en omdat een of beide ouders indicatoren laten zien van psychopathologie. We weten uit onderzoek dat deze kinderen een verhoogd risico hebben op depressie en angstklachten. Preventie voor deze groep is daarom erg belangrijk.

De aanleiding van het project is dat depressie en angst de meest voorkomende psychische aandoeningen zijn gedurende de adolescentie. Onderzoek heeft aangetoond dat op 19-jarige leeftijd 28,8% van de jongvolwassenen heeft geleden aan depressie en 16,6% aan een angststoornis. Het hebben van deze aandoeningen of van langdurige subklinische symptomen is geassocieerd met verminderd psychosociaal functioneren, disfunctioneren in sociale relaties, verminderde schoolprestaties of schooluitval, en een verhoogd risico op middelenmisbruik, andere psychische problemen en suïcide.”

Hoe ziet het onderzoek er uit?
“We hebben op vijf middelbare scholen een screening uitgevoerd bij alle meiden uit de eerste en tweede klas. Tijdens die screening hebben we gevraagd naar kenmerken van depressie en angst en naar indicatoren van psychopathologie bij hun ouders.
Op basis van de screening werden enkele meiden direct in contact gebracht met een orthopedagoog, omdat zij aangaven suïcidale gedachten te hebben. Zij deden dan ook niet mee aan het onderzoek. Meiden die zowel subklinische depressie of angstklachten hadden en aangaven een ouder te hebben met indicatoren van psychopathologie werden gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. Zij werden op basis van toeval toegewezen aan de experimentele groep (en kregen dus de preventieve interventie) of aan de controlegroep. Omdat deelnemers uit beide groepen op verschillende momenten vragenlijsten invulden, kunnen we vergelijken hoe het verloop van klachten is in beide groepen.”

Wat wil je met je onderzoek bereiken?
“Depressie komt veel voor bij adolescenten. Jaarlijks hebben 37.000 jongeren te maken met een ernstige depressie en twintig procent van alle jongeren is somber. Vroegsignalering van en preventie bij deze groep moet en kan beter. Wanneer de methode van screening en preventieve interventie, zoals we nu uitvoeren voor het onderzoek, effectief blijkt, kan het proces worden geïmplementeerd in het vaste aanbod van ondersteuning door school aan de leerlingen. Op dit moment lopen er voorbereidingen om depressie preventie grootschalig aan te bieden op scholen in Oss in combinatie met verder kosteneffectiviteit onderzoek.”


Sanne Rasing

Woont: met vriend Jelle in Nijmegen

Typerend: om weloverwogen keuzes te maken

Ambitie: Werken als onderzoeker op afdeling die leading is in behandeling van en onderzoek naar internaliserende problematiek bij kinderen en adolescenten

Ga naar boven