Afdrukken

Onderzoeker Paul de Bont‘Ik heb geleerd dat je je grenzen moet durven verleggen’

Paul de Bont, klinisch psycholoog bij GGZ Land van Cuijk en Noord-Limburg, promoveert aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. “Mijn onderzoek toont aan dat psychose-patiënten net als andere mensen kunnen profiteren van psychotherapie en dat het stigma dat dit te zwaar en te belastend zou zijn zo snel mogelijk mag verdwijnen.”

Wat doe je in je werk als klinisch psycholoog?
“Ik zie in drie dagen gemiddeld 15 tot 20 cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. Kwetsbare mensen met een psychose, ontwikkelingsstoornis, of ernstige traumatisering. Ik doe aan diagnostiek, begeleiding en behandeling. De problematiek is indrukwekkend en interessant. Wanen en hallucinaties waar mensen aan lijden zijn voor hen de werkelijkheid, hoe raar of bizar het ook voor anderen mag overkomen. Ook traumatisering is soms schokkend, net als de gevolgen ervan voor de persoon. Verder geef ik supervisie en werkbegeleiding aan drie psychologen in opleiding. Mijn vierde werkdag voor de GGZ Oost Brabant is voor onderzoek.”

Waar gaat je promotieonderzoek over?
“Wat is het effect van psychologische behandeling van posttraumatische stress stoornis (PTTS), bij mensen met een psychose? De veronderstelling was lange tijd dat deze patiëntengroep te kwetsbaar is om een PTSS als gevolg van bijvoorbeeld misbruik of ongeval te behandelen. Door de herbeleving van het trauma zouden psychotische klachten als wanen en hallucinaties verergeren en het risico op separatie, verwonding of suïcide zou groot zijn.”

Hoe ziet je onderzoek er uit?
“Na mijn literatuuronderzoek heb ik bij tien psychotische patiënten hun PTSS behandeld. De resultaten van dit onderzoek waren positief in die zin dat PTSS-klachten verminderden en patiënten geen hinderlijke bijwerkingen van de behandeling ondervonden. Ik ben al enige jaren een van de drie promovendi in een grootschalig landelijk TTIP-onderzoek waarvan de resultaten worden gepubliceerd tot eind 2015. Binnen deze studie heb ik inmiddels onderzocht dat naar schatting 16% van de psychose-patiënten in ambulante GGZ-teams een bijkomende PTSS heeft, maar dat bijna niemand voor die PTSS behandeld wordt. Ook heb ik na onderzoek bij meer dan 2600 patiënten een instrument gevalideerd waarmee PTSS in deze patiëntengroep veilig en snel kan worden opgespoord. Momenteel staat op de agenda dat resultaten over ‘bijwerkingen die juist gunstig blijken uit te vallen’ van de PTSS-behandeling voor psychose-patiënten geanalyseerd en gepubliceerd gaan worden. Tenslotte volgt een publicatie met de uitkomsten ten aanzien van de kosteneffectiviteit van de PTSS-behandeling bij mensen met psychosen. Want PTSS-behandeling kost geld, maar de behandeling levert mogelijk ook wat op, namelijk gezondheidswinst en minder gebruik van zorg.”

Wat wil je met je onderzoek bereiken?
“Het doel is om behandeling van PTSS toegankelijk te krijgen voor mensen met psychose: uit onderzoek blijkt dat in deze doelgroep naar verhouding erg veel ernstige en multiple traumatisering voorkomt. In breder perspectief tonen we in dit onderzoek opnieuw aan dat psychose-patiënten net als andere mensen kunnen profiteren van psychotherapie en dat het stigma dat dit te zwaar en te belastend zou zijn zo snel mogelijk mag verdwijnen.
Diverse resultaten uit het TTIP-onderzoek zijn gepresenteerd op tal van congressen en symposia in binnen- en buitenland, en het onderzoek heeft de afgelopen twee jaar meerdere prijzen gekregen.”

Wie is je grote voorbeeld?
“De promotoren Agnes van Minnen en Ad de Jong hebben me geleerd dat je moet durven en de grenzen kan verleggen. Zij zijn uiterst deskundig op het vlak van wetenschappelijk onderzoek, exposuretherapie respectievelijk EMDR. Promotor Mark van der Gaag is een icoon als het gaat om onderzoek naar psychosen; een man met heel veel onderzoekskennis en veel internationale samenwerking in onderzoeksprojecten. ’n Enorm plezier en een grote steun ervaar ik van mijn collega-promovendi David van den Berg van Parnassia en Berber van der Vleugel van GGZ Noord-Holland-Noord. En het grootste randvoorwaardelijke geluk van deze studie is wel dat wij goed kunnen samenwerken en dezelfde missie voelen.”


Paul de Bont

Woont: met vrouw en zoon in Nijmegen

Attribuut: vouwfiets

Ambitie: Dat GGZ Oost Brabant voor Oost- en Zuid-Nederland het specialistische centrum wordt voor de behandeling van trauma’s bij psychotische problematiek

www.ttip.nl