banner samenbeter

Banner Klik kaart

Met het programma Samen Beter innoveren we de zorg voor de cliënt en dringen we de kosten terug. Dit doen we door inhoudelijke initiatieven van onze professionals uit te werken en in de praktijk toe te passen.

Samen Beter helpt om de meerjarenstrategie 2016-2020 van GGZ Oost Brabant concreet invulling te geven. Het is de uitwerking van de inhoudelijke en financiële meerjarenafspraken met een aantal van onze verzekeraars. Dit betekent dat we denken in kansen op het gebied van zinnige zorg.

Samen beter is uniek. Niet eerder hebben we een programma binnen GGZ Oost Brabant gehad dat zoveel impact heeft op een groot aantal medewerkers en werkprocessen binnen de organisatie. Het is een ontwikkeling die we SAMEN doormaken om te komen tot een BETERe manier van zorg verlenen aan onze cliënten.

Initiatieven

Dit doen we door initiatieven op te halen en uit te werken met onze collega’s, cliënten en naasten en onze netwerkpartners. Dit doen we in drie verschillende periodes, welke wij golven noemen. Deze golven en de uitwerking van de initiatieven in de eerste golf staan in deze presentatie kort uitgelegd:

Lees ook: Golven en initiatieven Samen Beter 

© 2014 GGZ Oost Brabant | PrivacyDisclaimer |   Toegankelijkheidsverklaring  ISO9001 ISO9001 NEN

Ga naar boven