Menu

banner-SOVA

Het doel van deze training is om kinderen, jongeren en volwassenen sociale vaardigheden aan te leren die hen in staat stellen op een betere manier contacten aan te gaan met leeftijdgenoten / anderen.

Door het oefenen van concrete situaties zal hun probleemoplossend vermogen  vergroten en door het aanleren van sociale denkpatronen, krijgen ze meer zicht op sociale situaties en hun eigen rol daarin.

Let op: niet elke zorgverzekeraar vergoedt deze behandeling. Wij adviseren u om bij u zorgverzekeraar navraag te doen of men deze vergoedt.
 
De SOVA training richt zich op het aanleren van diverse sociale basisvaardigheden zoals:

  • kennismaken
  • iets vragen
  • nee zeggen
  • een praatje maken
  • kritiek krijgen en geven
  • samen spelen
  • omgaan met pestgedrag.

 

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGGZ Oost Brabant is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

© 2014 GGZ Oost Brabant | PrivacyDisclaimer   ISO9001 ISO9001 NEN

Ga naar boven

Achtergrond-oranje