Menu

banner-groepstherapie

Wat is systeemtherapie?

In deze therapie staan we stil bij het gedrag van mensen in een groep. Mensen zijn op allerlei manieren met andere mensen verbonden. Als partner, familie, collega, vriend(in), klasgenoot, etc. De relaties met deze mensen noemen we een systeem. Binnen systeemtherapie onderzoeken we de verhoudingen en de patronen tussen deze verbintenissen. Problemen die spelen tussen mensen binnen een groep, kunnen ervoor zorgen dat andere relaties ook uit balans raken. Daardoor kunnen problemen ontstaan. Deze therapie richt zich op het herstellen van relaties binnen een groep.

Wat bereikt u in de therapie?

Door systeemtherapie gaan mensen zich anders gedragen ten opzicht van elkaar. Ook kan een nieuw zelfbeeld ontstaan wat zorgt voor een positievere kijk op relaties met anderen.

Hoe werkt systeemtherapie?

We zetten deze therapie zowel individueel als bij relaties en gezinnen in. Kenmerkend is dat belangrijke personen van de betrokkenen vaak uitgenodigd worden bij de gesprekken.

Ga naar boven

Achtergrond-oranje