Menu

Ondersteuning bij werken, leren en loopbaan

Deelnemen aan het maatschappelijke leven draagt bij aan herstel. Toch is leren, werken en een loopbaan vaak niet vanzelfsprekend voor mensen met psychiatrische klachten. Wilt u ondersteuning bij het zoeken naar werk of kost het veel moeite om uw baan te behouden? Bij GGZ Oost Brabant werken trajectbegeleiders die mensen met een psychiatrische aandoening ondersteunen bij terugkeer in het arbeidsproces.

Voor wie?

Voor hen die hulp nodig hebben bij het realiseren van een werkwens of bij het behouden van werk. Zij kunnen ondersteuning krijgen van een trajectbegeleider.

Meer informatie, aanmelding en kosten

Lees de volledige informatiefolder ‘Trajectbegeleiding, van WERKwens tot WERKelijkheid’. 

Trajectbegeleiders in uw regio

Onze trajectbegeleiders bij u in de buurt zijn te vinden op deze website onder ‘onze specialisten’.

 

Herstel en ervaringsdeskundigheid

Sinds 2008 is de Herstelvisie leidend voor de hulp en zorg binnen GGZ Oost Brabant. In deze visie staat de mens centraal, onder zijn regie zoeken we naar de beste manier om te herstellen met een psychiatrische aandoening.

Iemand bepaalt dus zelf hoe zijn herstel eruit ziet. Gaat hij daarmee voortaan zelf uitmaken hoe hij zijn leven invult? Zoveel mogelijk, ja! Maar wat ‘zoveel mogelijk’ betekent, bepalen cliënt en hulpverlener samen. Wij zijn er om mensen te ondersteunen en waar nodig en gewenst te sturen of beschermen bij het zoeken naar hun eigen weg. Vanuit onze professionaliteit zoeken we voortdurend naar de juiste balans; we willen noch betuttelen, noch verwaarlozen.

Kernwaarden

De volgende vier kernwaarden zijn leidend bij het werken volgens de Herstelvisie:

1. De persoon staat centraal, niet de diagnose

2. De cliënt is persoonlijk en actief betrokken bij het plannen en uitvoeren van de zorg

3. De cliënt mag en kan zelf zijn richting kiezen, daarom bieden wij keuzes in het zorgaanbod

4. Hoop en groeipotentie staan centraal in de aanpak

Herstelondersteunde zorg

Om herstel ondersteunende zorg te bevorderen, werken er steeds meer ervaringsdeskundige medewerkers in onze organisatie. Deze medewerkers zijn vanuit hun eigen ervaring van ernstig psychisch lijden geschoold in het onderkennen en ondersteunen van herstelprocessen.

Meer over herstel leest u in het boekje Vallen en opstaan, herstellen vanuit eigen kracht.

Gezond eten en drinken helpt bij herstel

Wij kijken vanuit onze visie op zorg naar een mens als geheel en niet als aandoening. Samen met de  zorgverlener wordt er naar verschillende mogelijkheden gekeken die van belang zijn voor het herstel. Dit kunnen behandelopties zijn of medicatie maar ook arbeidsperspectief, sociale contacten en … ETEN en DRINKEN. 

Eten en drinken is een belangrijk onderdeel van het leven. Het is de brandstof waar ieder mens op leeft. Vandaar dat goed en gezond eten belangrijk is, vooral ook voor herstel.

We willen daarom de maaltijden zo goed mogelijk verzorgen naar wens van de cliënt. Daarbij is het doel een gevarieerde, gezonde en vooral smakelijke maaltijd te serveren, in een gastvrije omgeving en met zoveel mogelijk keuzevrijheid.

Kortom: een maaltijd waarvan u kunt genieten!

© 2014 GGZ Oost Brabant | InformatieveiligheidDisclaimer Privacy-statement ISO9001 ISO9001

Ga naar boven