Menu

Het herstelondersteuningsplan (ofwel HOP) is een goede manier om uw wensen concreet vast te leggen. Door in te zoomen op tien levensgebieden, vertalen we ze naar praktische, realiseerbare doelen. Sommige stappen zet u zelf, met andere stappen helpen wij u. In het HOP registreren we ook welke acties u en wij hebben ondernomen. Daarmee wordt het een goede leidraad voor onze halfjaarlijkse evaluaties. Tevens kunnen we zo de door ons geleverde zorg aan de zorgverzekeraar verantwoorden; alles waar u volgens uw zorgzwaartepakket (ZZP) recht op hebt, staat erin vermeld.

Ga naar boven