Menu

Het herstelondersteuningsplan is samen met ervaringsdeskundigen, teamleiders, cliënten, familieraad en experts op het gebied van herstelondersteunend werken in elkaar gezet voor de cliënt die zorg krijgt waar de herstelvisie aan ten grond-slag ligt. Zo garanderen we dat iedereen de ruimte krijgt om op zijn eigen manier aan zijn herstel te werken.

Uw persoonlijk begeleider neemt het initiatief voor het maken van uw HOP, maar u kunt natuurlijk ook zelf het initiatief nemen. Als u dat wilt, kunt u van tevoren inzicht krijgen in de vragen. Dat kan u helpen om na te denken over uw herstel. 

Ga naar boven