Menu

banner-internetverbinding

Banner-Klik-kaart-wonen-dagbesteding

Wat is trajectbegeleiding?

Trajectbegeleiding is er voor cliënten van GGZ Oost Brabant die hulp willen bij het behouden van of zoeken naar betaald werk en/of opleiding. Voor mensen met een psychische of psychiatrische aandoening is het vaak moeilijk om hun wens rond opleiding of werk te realiseren. Wij kunnen de juiste ondersteuning bieden bij het zoeken naar een passende opleiding of baan. Ook zij die werk hebben en die vast dreigen te lopen in hun baan of langdurig uitgevallen zijn, kunnen we ondersteunen. De trajectbegeleider heeft kennis over wet- en regelgeving en houdt hier uiteraard rekening mee in de adviezen die worden gegeven.

Waarom is trajectbegeleiding belangrijk?

Iedereen wil iets betekenen voor de maatschappij. Het doen van werk vergroot het gevoel van eigenwaarde, zorgt voor zelfvertrouwen en een dagritme. Als mensen gaan werken heeft dat vaak een gunstig effect op andere aspecten, zoals een sociaal isolement doorbreken en financieel onafhankelijk zijn. Daarnaast draagt het bij aan een sneller herstel. Een trajectbegeleider ondersteunt bij het verkrijgen en/of behouden van werk en/of opleiding. Omdat elk mens anders is, is trajectbegeleiding maatwerk. Client en trajectbegeleider kijken samen naar wat nodig is. 

Onze werkwijze

Wij werken volgens de IPS-methodiek. IPS staat voor Individuele Plaatsing en Steun. Het betekent dat:

     • - iedere cliënt die een reguliere baan wil, kan meedoen (‘zero exclusion’);
     • - de arbeidswensen van de cliënt centraal staan;
     • - er snel wordt gezocht naar een baan;
     • - we onze cliënten zo goed en snel mogelijk met maatwerk helpen, zodat ze hun werk/opleiding kunnen blijven doen of iets vinden dat bij hen past;
     • - we, in overleg met de cliënt, hierbij het persoonlijk netwerk, zoals partner/ familie betrekken.

Er zijn drie fasen die de cliënt samen met de trajectbegeleider doorloopt:

 1. Kennismaking en assessment
 2. Zoeken naar geschikte werkplek/opleiding
 3. Plaatsing en coaching op werkplek/opleiding

Heb je problemen op je werk of ben je in de ziektewet? Ook hierbij kunnen we ondersteunen door de situatie te verhelderen en indien nodig samen met werkgever en/of UWV in gesprek te gaan. 

In samenspraak met de cliënt betrekken we het netwerk en stemmen we af welke ondersteuning zij kunnen bieden. Zo kan familie bijvoorbeeld ondersteunen door te helpen bij praktische zaken, maar ook door hun betrokkenheid te tonen. Werkgevers kunnen helpend zijn als ze aanpassingen doorvoeren in het takenpakket of de werkomgeving. Dat kan zoiets simpels zijn als het aantal prikkels verminderen, of een takenlijst op een zichtbare plek ophangen om te zorgen voor houvast. Kleine aanpassingen kunnen vaak al een groot verschil maken.

Ons uitgangspunt is dat we cliënten ondersteunen bij het vinden van een opleiding of betaalde baan. Soms is dat niet direct haalbaar. Ook dan kunnen we natuurlijk nog iets betekenen. We werken dan volgens de Individuele Vraaggerichte Benadering (IVB). Dat wil zeggen dat we gebruikmaken van tussenstappen. De cliënt gaat dan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen of komt terecht bij een werkervaringsplek. Op die manier kan aan leerpunten worden gewerkt en ervaring worden opgedaan met (vaak) als resultaat dat er alsnog naar die betaalde baan wordt doorgestroomd.

Good practice IPS VGZ GGZ Oost Brabant YuliusContact

Coördinator:
Marjon Donkers
M 06 – 109 51 430
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Of neem contact op met een van onze trajectbegeleiders.

Herstel en ervaringsdeskundigheid

Sinds 2008 is de Herstelvisie leidend voor de hulp en zorg binnen GGZ Oost Brabant. In deze visie staat de mens centraal, onder zijn regie zoeken we naar de beste manier om te herstellen met een psychiatrische aandoening.

Iemand bepaalt dus zelf hoe zijn herstel eruit ziet. Gaat hij daarmee voortaan zelf uitmaken hoe hij zijn leven invult? Zoveel mogelijk, ja! Maar wat ‘zoveel mogelijk’ betekent, bepalen cliënt en hulpverlener samen. Wij zijn er om mensen te ondersteunen en waar nodig en gewenst te sturen of beschermen bij het zoeken naar hun eigen weg. Vanuit onze professionaliteit zoeken we voortdurend naar de juiste balans; we willen noch betuttelen, noch verwaarlozen.

Kernwaarden

De volgende vier kernwaarden zijn leidend bij het werken volgens de Herstelvisie:

1. De persoon staat centraal, niet de diagnose

2. De cliënt is persoonlijk en actief betrokken bij het plannen en uitvoeren van de zorg

3. De cliënt mag en kan zelf zijn richting kiezen, daarom bieden wij keuzes in het zorgaanbod

4. Hoop en groeipotentie staan centraal in de aanpak

Herstelondersteunde zorg

Om herstel ondersteunende zorg te bevorderen, werken er steeds meer ervaringsdeskundige medewerkers in onze organisatie. Deze medewerkers zijn vanuit hun eigen ervaring van ernstig psychisch lijden geschoold in het onderkennen en ondersteunen van herstelprocessen.

Meer over herstel leest u in het boekje Vallen en opstaan, herstellen vanuit eigen kracht.

Gezond eten en drinken helpt bij herstel

Wij kijken vanuit onze visie op zorg naar een mens als geheel en niet als aandoening. Samen met de  zorgverlener wordt er naar verschillende mogelijkheden gekeken die van belang zijn voor het herstel. Dit kunnen behandelopties zijn of medicatie maar ook arbeidsperspectief, sociale contacten en … ETEN en DRINKEN. 

Eten en drinken is een belangrijk onderdeel van het leven. Het is de brandstof waar ieder mens op leeft. Vandaar dat goed en gezond eten belangrijk is, vooral ook voor herstel.

We willen daarom de maaltijden zo goed mogelijk verzorgen naar wens van de cliënt. Daarbij is het doel een gevarieerde, gezonde en vooral smakelijke maaltijd te serveren, in een gastvrije omgeving en met zoveel mogelijk keuzevrijheid.

Kortom: een maaltijd waarvan u kunt genieten!

Ga naar boven

Achtergrond-oranje