Menu

banner-internetverbinding

Banner-Klik-kaart-wonen-dagbesteding

Cliënten van GGZ Oost Brabant hebben een digitaal Herstelondersteuningsplan (HOP). Dit is een individueel basisplan waarbij u als cliënt zorg krijgt op basis van de zogenaamde ‘herstelvisie’. In het HOP beschrijft u uw wensen en doelen. U krijgt hierbij hulp van uw persoonlijk begeleider.

De meerwaarde van uw HOP

In uw HOP legt u uw wensen concreet vast. U gaat kijken naar tien verschillende levensgebieden en u stelt uw eigen doelen op, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, dagbesteding en gezondheid. 

U bepaalt de richting, wij reizen met u mee

Wat wilt u met uw leven? Wat is voor u belangrijk? Welke wens houdt u het meest bezig?

De antwoorden op deze vragen staan centraal in het herstelondersteuningsplan, dat iedere cliënt die bij ons verblijft (met onze hulp) opstelt. Alle zorg die we u vervolgens aanbieden, is erop gericht de doelen uit dit plan te helpen realiseren. U bepaalt de richting, wij reizen met u mee.

Zelf het roer in handen nemen. Uw eigen wensen en mogelijkheden onderzoeken. Naar alle aspecten van uw leven kijken en bepalen wanneer u vindt dat het voldoening geeft, om daar vervolgens gericht aan te werken. Dat is het herstelproces dat wij met u willen inzetten.

Herstellen is niet hetzelfde als genezen; het gaat erom dat u een manier vindt om uw leven betekenis te geven ondanks uw beperking. Wat kunt u wel? Waar wordt u blij van? Uw wensen vormen het startpunt voor uw persoonlijke reis richting herstel. Wij helpen u, door u de zorg te bieden die daarbij past.

 

 

Het herstelondersteuningsplan (ofwel HOP) is een goede manier om uw wensen concreet vast te leggen. Door in te zoomen op tien levensgebieden, vertalen we ze naar praktische, realiseerbare doelen. Sommige stappen zet u zelf, met andere stappen helpen wij u. In het HOP registreren we ook welke acties u en wij hebben ondernomen. Daarmee wordt het een goede leidraad voor onze halfjaarlijkse evaluaties. Tevens kunnen we zo de door ons geleverde zorg aan de zorgverzekeraar verantwoorden; alles waar u volgens uw zorgzwaartepakket (ZZP) recht op hebt, staat erin vermeld.

Het herstelondersteuningsplan is samen met ervaringsdeskundigen, teamleiders, cliënten, familieraad en experts op het gebied van herstelondersteunend werken in elkaar gezet voor de cliënt die zorg krijgt waar de herstelvisie aan ten grond-slag ligt. Zo garanderen we dat iedereen de ruimte krijgt om op zijn eigen manier aan zijn herstel te werken.

Uw persoonlijk begeleider neemt het initiatief voor het maken van uw HOP, maar u kunt natuurlijk ook zelf het initiatief nemen. Als u dat wilt, kunt u van tevoren inzicht krijgen in de vragen. Dat kan u helpen om na te denken over uw herstel. 

Ga naar boven

Achtergrond-oranje