Weg van het landgoed | GGZ Oost Brabant 2018

Weg van het landgoed 69 Sinds 2006 was het zorgstelsel in Nederland ingrijpend veranderd, omdat de kosten ervan te erg opliepen. Er kwam een basisverzekering voor alle Nederlanders, en zorgverzekeraars kregen de taak om namens hen scherpe contracten af te sluiten met zorgaanbieders. Deze marktwerking moest zorgen voor kostenbesparing. Voor GGZ Oost Brabant werd het nu extra belangrijk om haar kosten laag te houden, zodat ze een aantrekkelijk voorstel aan de zorgverzekeraars kon doen. Het rendabel maken van Coudewater werd daarmee nog belangrijker. Door de marktwerking werd het extra belangrijk om de kosten laag te houden Een nieuwe wet In 2015 kwam daar nog een ingrijpende wetswijziging bij. De AWBZ werd afgeschaft en de kosten voor een opname werden overgeheveld naar verschillende nieuwe wetten: Een nieuwe bestemming de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de nieuwe Jeugdwet. Hiervoor waren verschillende instanties verantwoordelijk: het zorgkantoor, de zorg- verzekeraars of de gemeente. GGZ Oost Brabant moest nu met tientallen partijen in onderhandeling over contracten. Daar kwam nog bij dat wonen en zorg voortaan apart werden vergoed: de financiers betaalden GGZ Oost Brabant alleen nog voor behandeling, en niet meer integraal voor alle huisvesting. Een moeilijk, maar verdedigbaar besluit Stilaan werd toch duidelijk dat er een keuze zou moeten worden gemaakt voor Coudewater. De plannen om te komen tot een toekomstbestendige structuurvisie werden samen met de gemeente Den Bosch weer opgepakt. GGZ Oost Brabant had met Huize Padua al een verblijfs- locatie, die bovendien middenin het verzorgingsgebied lag; Coudewater lag er geografisch gezien eigenlijk buiten. Huize Padua had bovendien een duidelijke focus op mensen met complexe, (hoog)specialistische zorg- vragen, waarbij verblijf een essentieel onderdeel is van Al zeker twintig jaar hing de vraag als een donkere wolk boven GGZ Oost Brabant: was het mogelijk om Coudewater ondanks alle veranderingen een nieuwe, rendabele bestemming te geven? Steeds als er nieuwe kansen leken te ontstaan, bleken ze later toch niet levensvatbaar. Rond 2014 werd het tijd de realiteit onder ogen te zien. De jaren 2010 tot 2018: een lastige keuze creëert nieuwe kansen

RkJQdWJsaXNoZXIy MzcwMzg=