Weg van het landgoed | GGZ Oost Brabant 2018

70 Weg van het landgoed de behandeling. In 2012 besloot de Raad van Bestuur de plannen voor nieuwbouw bij het nieuwe Maaszie- kenhuis niet door te laten gaan, de kliniek te sluiten en alleen een polikliniek en ambulante teams in de wijk te behouden. Ook het RGC in Veghel sloot haar deuren gefaseerd in de periode tussen 2011 en 2016 en in 2018 is dit gebouw omgebouwd tot zorgappartementen voor de ouderenpsychiatrie, waar 54 bewoners van Coudewater heen zijn verhuisd. Medewerkers zetten zich tot het laatst in voor hun cliënten Woonwensenonderzoek Eind 2015 hakten Oscar Dekker en Fred Pijls van de Raad van Bestuur de knoop door: Coudewater zou sluiten. Na bijna 150 jaar kwam er een einde aan de psychiatri- sche zorg op deze plek. Het nieuws bracht een schokgolf teweeg onder de bewoners en medewerkers, zij moesten in twee jaar tijd op zoek naar iets nieuws. Alle woonwen- sen van bewoners werden geïnventariseerd, daarna werd binnen of buiten de eigen organisatie en regio gezocht naar de best passende plek. Mensen verhuisden naar Huize Padua, het nieuwe appartementencomplex Joseph Staete in Veghel, Reinier van Arkel, een verpleeg- of verzorgingshuis, beschermde woonvormen in de wijk, en sommigen gingen terug naar familie. Medewerkers zetten zich tot het laatst in voor hun cliënten. Uiteindelijk vonden ook zij allemaal ander werk binnen of buiten de organisatie, er vielen geen gedwongen ontslagen. Vluchtelingen, of toch niet Vlak nadat het zwaard van Damocles was gevallen, wees de gemeente ’s-Hertogenbosch samen met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) Coudewater aan als meest geschikte locatie voor de opvang van vluchtelingen uit de grote stroom die Europa overspoelde. Nederland- se gemeenten was opgedragen opvang te regelen voor de voornamelijk Syrische asielzoekers. Voor GGZ Oost Brabant was het een manier om het financiële tij van noodlijdend landgoed alsnog (tijdelijk) te keren. Door de ongelukkige timing hadden sommige cliënten echter het gevoel dat zij hun plek moesten afstaan aan iemand anders. Zo zat het niet, maar zo voelde het wel. Het onderwerp haalde regelmatig de pers. Toen het aantal vluchtelingen in Europa na een jaar afnam, werd het besluit teruggedraaid. Coudewater ging in de verkoop. Het Centrum voor Psychisch Herstel (CPH) stopt Door de verandering van het financieringsstelsel en de invloed van zorgverzekeraars kwam ook het CPH in zwaar weer. De behandeling werd door de zorgverzekeraars te licht bevonden voor een aanbieder van specialistische GGZ; ze wilden de zorg niet meer financieren. Het CPH was intussen al overgegaan van behandeling met verblijf naar ambulante dagbehandeling. Het mocht echter niet baten en eind april 2016 stopte GGZ Oost Brabant met het aanbieden van deze zorg. Een respectvol afscheid De laatste bewoners van de Hoeve, Birgitta en de Peter- huizen verhuisden voor 1 januari 2018 allemaal naar hun nieuwe plek. De bewoners van de Beemden zijn iets langer gebleven. Zij verhuisden tijdelijk naar het Emmapaviljoen, tot er een nieuwe, definitieve bestem- ming voor ze was gevonden. Eind mei 2018 vertrokken de laatste bewoners van de Vonder naar hun nieuwe

RkJQdWJsaXNoZXIy MzcwMzg=