Dutch Arabic English Polish Turkish

Banner Klik kaart

Wat doen wij

Wij staan voor 'gezondheid die je je eigen familie gunt' en zijn er voor burgers met complexe psychische zorgvragen. Voor hen bieden wij veilige menslievende zorg 'in het Brabantse land'. 

Kwetsbare mensen met complexe psychische klachten en psychiatrische aandoeningen kunnen bij ons terecht.

Per jaar kloppen meer dan 11.000 nieuwe cliënten bij ons aan. Hun klachten en problemen lopen uiteen van bijvoorbeeld autisme bij kinderen, eetproblemen bij jongeren, persoonlijkheidsproblemen, en trauma’s bij volwassenen tot dementie en depressie bij ouderen. Ook bieden wij specialistische zorg aan mensen met een licht verstandelijke beperking én mensen met niet-aangeboren hersenletsel die daarnaast ook psychiatrische problemen hebben.

Samen met de cliënt zoeken wij naar de beste oplossing, zoveel mogelijk afgestemd op de persoonlijke situatie. 

Onze hulp is eenvoudig en kort als het kan, intensief of langdurig als het nodig is. Maar altijd toegankelijk en meestal dichtbij: op de poli, in de wijk of online, soms thuis of in de kliniek.

Passiebloem en Tekst internet

Waarmee kunnen wij u helpen?

Als u hulp nodig heeft voor psychische problemen, gaat u naar uw huisarts. Deze kan u helpen – eventueel samen met de praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ). Vaak zal dat voldoende zijn. Uw huisarts heeft verschillende behandelmogelijkheden in huis.

Is deze hulp niet voldoende, dan kan de huisarts u doorverwijzen naar de Basis GGZ of de Specialistische GGZ. Dit is afhankelijk van de ernst van uw klacht.

Is uw zorgvraag complex en meervoudig?
Dan kunt u bij ons terecht voor een breed zorgaanbod op het gebied van specialistische GGZ. Wij bieden zorg van therapie, (poli)klinische en ambulante GGZ tot langdurig verblijf voor kinderen (0-18 jaar), jongeren (18-23 jaar), volwassenen en ouderen.

Basis GGZ

De Basis GGZ, ook wel eerstelijnszorg genoemd, is er om u te helpen bij lichte tot matige psychische problemen. Wanneer u medicijnen nodig heeft, dan wordt dit afgestemd met de huisarts of met een psychiater. GGZ Oost Brabant werkt veelal samen met Indigo Brabant. Specialistische GGZ

GGZ Oost Brabant is er voor de Specialistische GGZ, en wordt ingezet bij ernstige psychische klachten. Dit wordt ook wel tweedelijnszorg genoemd. Wij hebben een breed scala aan specialisten in dienst die u kunnen helpen bij uw herstel.

Per 2015: verwijzing via huisarts en/of gemeente
Voor de Specialistische GGZ heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Vanaf 2015 verandert de zorg met name voor kinderen onder de 18 jaar doordat de gemeente vanaf dan een leidende rol heeft. Ook op het gebied van dagbesteding voor volwassenen gaat de vergoeding anders lopen. Verwijzing kan naast de huisarts ook via uw gemeente verlopen.
We adviseren u dit te checken bij het stadskantoor in uw woonplaats.

Hoewel het altijd gaat om ernstige psychische problemen die het dagelijks leven flink verstoren, is ook hier ons uitgangspunt dat we de zorg zoveel als mogelijk in de thuissituatie bieden.

Op- en afschalen van zorg
Als uw klachten zijn afgenomen wordt samen met de huisarts gekeken of u zorg via GGZ Oost Brabant blijft houden of dat u onder behandeling/controle van de huisarts komt. Mocht na onderzoek of een kortdurende behandeling blijken dat u door de huisarts, POH GGZ of Basis GGZ verder behandeld kunt worden, dan verwijzen wij u naar de huisarts terug.

 logo-cphindigo

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Naar boven

Achtergrond-blauw