App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner-ADHD-volwassenen

Banner Klik kaart

Dutch Arabic English Polish Turkish

Wat is ADHD?

Volwassenen met ADHD ervaren vaak problemen op allerlei gebieden in het dagelijks leven. Zo kan de aandoening moeilijkheden geven tijdens de studie, op werkgebied, binnen sociale contacten, relatie en gezinsleven. In 70% van de gevallen gaat ADHD gepaard met andere aandoeningen, zoals stemmingsproblematiek, angststoornissen, verslaving en gedrags- of persoonlijkheidsproblemen.

Behandeling

Het zorgaanbod ADHD voor volwassenen is sinds 1 september 2015 ondergebracht bij Indigo Brabant. Intake, diagnostiek en behandeling van cliënten met (een vermoeden van) ADHD vinden plaats bij Indigo Brabant.

(OPGELET: het zorgaanbod ADHD voor kinderen en jeugd, 0-23 jaar, verandert niet, dus blijft GGZ Oost Brabant aanbieden)

Ga naar http://www.indigo.nl voor meer informatie en contact.

Waarom naar Indigo Brabant?

Basis GGZ versus specialistische GGZ, klik hier.

Door voorlichting, medicatie en coaching kunnen de levens van mensen met ADHD aanzienlijk veranderen. Door behandeling worden cliënten vaak geduldiger, ze ervaren meer rust in hun hoofd, ze zich beter kunnen concentreren en ze het dagelijks leven beter kunnen organiseren en plannen. Ook verloopt de omgang met anderen beter. Het eventuele gebruik van verslavende middelen neemt af en de kans op betere werk- en levensomstandigheden nemen weer toe. Veel mensen behandeld zijn, geven aan dat ze het prettig vinden dat er een behandeling is waardoor ze rust weten te vinden.

 

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-oranje