App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner-persoonlijkheidsstoornis

Banner Klik kaart

Dutch Arabic English Polish Turkish

De diagnose persoonlijkheidsstoornis mag niet snel gesteld worden bij kinderen/jongeren, omdat zij nog in ontwikkeling zijn en de hersenen nog niet uitgerijpt zijn.

Ieder mens heeft zijn eigen karakter. Het karakter bestaat uit verschillende eigenschappen of persoonlijkheidskenmerken. Dat zijn de typische eigenschappen die samen bij een persoon horen.

Persoonlijkheidsproblematiek ontstaat als bepaalde eigenschappen blijvend verscherpen, star en hinderlijk worden. In relaties met anderen ontstaan wrijvingen en conflicten. Uw kind lijdt hier zelf onder of mensen uit zijn omgeving krijgen steeds meer last van zijn gedrag. Ze vinden het moeilijk met uw kind om te gaan.

Bij jongeren kan deze problematiek sterk afnemen als zij er vroeg genoeg bij zijn. De klachten die zij hebben zijn heel verschillend. Het kan gaan om depressieve klachten, steeds terugkerende angsten, middelenmisbruik, crisissituaties of om terugkerende problemen op school/werk of in het gezin. Voorbeelden van klachten zijn:

  • wisselende stemmingen
  • uw kind voelt zich niets waard
  • vriendschappen en relaties verlopen moeizaam
  • uw kind is zich niet bewust van zijn gevoelens
  • uw kind heeft moeite met het uiten van zijn gevoelens of uit zijn gevoelens juist te snel en te extreem
  • uw kind reageert vaak impulsief op anderen of in situaties waardoor problemen ontstaan
  • uw kind maakt dingen niet af

Behandelingen

We willen eerst een goed beeld krijgen van wat er precies met uw kind aan de hand is. Daarom vragen wij u een aantal vragenlijsten (thuis) in te vullen.

Intakegesprek

Daarna krijgt u met uw kind een intakegesprek, zodat we nog meer informatie krijgen over de problemen die er spelen en de vragen om hulp die u heeft. Deze helpen de behandelaar een beeld te krijgen van de situatie. Vervolgens vindt er een intakegesprek plaats.

Aanvullend onderzoek

Als hierna nog onduidelijkheid is, krijgt uw kind aanvullend psychologisch onderzoek of persoonlijkheid- en psychiatrisch onderzoek. Soms is het nodig contact met school op te nemen. We doen dit alleen na uw toestemming.

Als duidelijk is wat er aan de hand is dan volgt een diagnose en voorstel voor behandeling die met u en uw kind worden besproken.

De diagnose persoonlijkheidsstoornis mag niet snel gesteld worden bij kinderen/jongeren, omdat zij nog in ontwikkeling zijn en de hersenen nog niet uitgerijpt zijn.

Tijdens de behandeling van een persoonlijkheidsstoornis leren we uw kind het zelfinzicht te vergroten en zijn emoties beter te reguleren.

Dit doen we door individuele gesprekstherapie waardoor hij of zij zich bewuster wordt van zaken die hem of haar uit balans brengen. Daarnaast krijgt hij of zij individueel of in een groep therapie om beter met emoties om te leren gaan.

Persoonlijkheidsstoornissen zijn doorgaans goed behandelbaar, maar veranderingstrajecten kunnen lang duren en vergen de nodige inspanning.

Familie en naasten

Wij betrekken u nauw bij de behandeling van uw kind zodat u weet wat uw kind uit balans brengen kan en hoe u daar mee om kunt gaan.

Op maat bieden wij aanvullende zorg aan, zoals medicatie of ouderbegeleiding.

Als u dat wenst zoeken wij tijdens de behandeling contact met school of werk om deze begeleiding te geven in het omgaan met uw kind.

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-oranje