App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner-trauma-volwassenen

Banner Klik kaart

Dutch Arabic English Polish Turkish

Soms kunnen ingrijpende gebeurtenissen (trauma) zoals geweld, misbruik of een ongeluk zo diep ingrijpen in het leven dat er psychische klachten ontstaan.

Een psychisch trauma kan ontstaan na een schokkende gebeurtenis. Voorbeelden hiervan zijn seksueel misbruik, (slachtoffer van) geweld of een ongeval. Wat iemand als traumatisch ervaart, is voor iedereen verschillend. Dat is afhankelijk van iemands karakter en of hij over zijn ervaring kan praten. Als iemand lange tijd last blijft houden van een traumatische gebeurtenis kan daardoor een psychiatrische stoornis ontstaan. Er wordt over het algemeen een onderscheid gemaakt in twee soorten trauma:

 1. Psychische klachten na een eenmalige schokkende ervaring, bijvoorbeeld een ongeluk
 2. Psychische klachten na een serie van traumatische gebeurtenissen, bijvoorbeeld (seksuele) mishandeling of geweld in het gezin.

Behandelingen

Onze behandeling is vooral gericht op mensen die psychische klachten hebben na een reeks van traumatische gebeurtenissen.

Intake, diagnose en behandeling

Onderzoek

Voordat u start met uw behandeling willen we eerst een goed beeld krijgen van uw situatie, uw problemen en de doelen die u graag wilt bereiken. Daarom krijgt u eerst een intakegesprek met een behandelaar. Ook vragen we u enkele vragenlijsten in te vullen.

Vaak doen we ook nog verder onderzoek. Hierbij kunt u denken aan een interview dat de behandelaar bij u afneemt waarbij we dieper ingaan op uw klachten en achterliggende problemen. Ook nemen we vragenlijsten of of doen we een persoonlijkheidsonderzoek.

Behandeling

Hoe de behandeling er precies uit ziet is afhankelijk van de aard en de ernst van uw problemen. Er zijn verschillende behandelmogelijkheden die in vormen en mate van intensiteit verschillen. Zo kunt u individuele therapie, groepstherapie of dagbehandeling krijgen.

Bij individuele therapie wordt de behandeling 'op maat' samengesteld en die kan bestaan bijvoorbeeld uit individuele gesprekken, EMDR, medicatie, therapie door middel van schrijven, of 'exposure' behandeling.

De groepstherapie is meestal een vorm van gesprekstherapie maar er zijn ook meer lichaamsgerichte vormen van behandeling.

Traumabehandeling in drie stappen

Over het algemeen bestaat uw behandeling uit de volgende stappen:

1. Stabilisatie
Elke goede traumabehandeling begint met een stabilisatiefase. De vaardigheden die u aanleert, helpen u om de confrontatie met de trauma’s uit uw verleden te verdragen. U wordt getest en getraind op verschillende fronten:

 • Uw functioneren in het dagelijks leven. Bent u bestand tegen de stress van alledag?
 • Uw draagkracht. Kunt uw verdriet, angst of woede verdragen en uiten zonder u zelf of een ander te beschadigen? Kunt u voor uzelf zorgen op zo’n moment?
 • Kunt u in grote lijnen vertellen wat er met u is gebeurd en wat dat met u deed?

2. Traumaconfrontatie
Als u stabiel genoeg bent, bent u toe aan de verwerking van uw trauma. In deze fase leert u met de ogen van nu te kijken naar de gebeurtenissen van toen. Er zijn verschillende (combinaties) van behandeling mogelijk:

 • Individuele therapie met een psycholoog of psychotherapeut, die verschillende technieken kan inzetten, zoals EMDR, tekenen, schrijven, of rituelen.
 • Groepsbehandeling met lotgenoten, enkele dagdelen per week.

3. Tel uit uw winst!

In deze fase van re-integratie en nazorg ontdekt u wie u bent en wat u wilt, los van het trauma dat u hebt opgelopen.

Dagbehandeling

Ook is het mogelijk om dagbehandeling te volgen. Dan komt u enkele dagdelen per week naar ons toe om intensieve behandeling te krijgen die deels in een groep plaatsvindt en deels individueel is. Die behandeling bestaat uit groepsgesprekken, individuele gesprekken, muziektherapie, dramatherapie, en psychomotore therapie.

De volgende behandelingen bieden wij aan:

In de regio Helmond:

Een traumacursus, bedoeld om cliënten uit hun isolement te halen en klachten te leren begrijpen en beheersen. De cursus kan een voorbereiding zijn op traumabehandeling.

 • Groepsbehandeling voor vrouwen (enkele dagdelen per week), gericht op stabilisatie en indien mogelijk ook op traumaconfrontatie en re-integratie.
 • Groepsbehandeling voor vrouwen (een keer per week), gericht op stabilisatie.
 • Groepsbehandeling voor vrouwen (één keer per week), gericht op de aanpak van de gevolgen van het trauma, om volwaardig te kunnen re-integreren.
 • Groepsbehandeling voor mannen (één keer per week), gericht op het leren omgaan met kwetsbare gevoelens, om later tot traumaverwerking te komen.
 • Individuele behandeling door een psychotherapeut.

In de regio Oss/Uden/Veghel:

 • Groepsbehandeling (enkele dagdelen per week) voor vrouwen met zeer complexe trauma’s. Zij werken in de groep aan stabilisatie, als voorbereiding op individuele traumaverwerking.
 • Individuele behandeling van zeer complexe trauma’s door een psychotherapeut.

We evalueren de behandeling regelmatig samen met u en zo nodig stellen we deze bij.

Nazorg

Na behandeling van trauma gerelateerde klachten is er aanbod van zorg om het herstel vast te houden en het leven weer goed verder op te kunnen pakken. Dit kan in groepsverband of individueel.

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-oranje