Menu

Banner Klik kaart

Oprichting consultatieteams in de regio

In het kader van de landelijke aanpak van kindermishandeling heeft GGZ Oost Brabant de laatste jaren al een aantal belangrijke stappen ondernomen. Zo zijn er met Bureau Jeugdzorg en de Raad van de Kinderbescherming afspraken gemaakt, welke zijn vastgelegd in een convenant. Hierna zijn vier consultatieteams opgericht die hun diensten verlenen in Oost-Brabant: in de regio's Oss/Uden/Veghel, Land van Cuijk en Noord-Limburg (nabij Boxmeer) en in Helmond/Peelland.

Meldcode

Hulpverleners uit deze regio's, die beroepsmatig geconfronteerd worden met (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld, kunnen bij deze consultatieteams terecht om hun zorgen te uiten, te bespreken en advies in te winnen. Hierbij wordt de meldcode, een concreet stappenplan, gebruikt. Een consultatieteam is een multidisciplinair team van professionals van GGZ Oost Brabant, die werkzaam zijn in de kinder- en jeugdzorg en de volwassenenzorg. Een preventiemedewerker en een medewerker van Bureau Jeugdzorg maken het team compleet. GGZ Oost Brabant beschikt over vier consultatieteams die in hun regio klaar staan om hulpverleners te ondersteunen wanneer zij gevallen signaleren of vermoedens van hebben.

Dankzij de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld worden hulpverleners beter begeleid in het snel en adequaat ingrijpen bij vermoedens van mishandeling en geweld.

Kindermishandeling in Nederland

Naar schatting zijn 119.000 kinderen in Nederland per jaar slachtoffer van mishandeling. De meeste slachtoffers van kindermishandeling zijn tussen de 4 en 11 jaar. Professionals die werken met kinderen en gezinnen vormen de spil in de aanpak van kindermishandeling. Om goed te kunnen signaleren en tijdig in te grijpen is het belangrijk dat binnen de organisaties waar deze professionals werkzaam zijn de juiste instrumenten beschikbaar zijn. De meldcode is zo’n instrument.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGGZ Oost Brabant is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

© 2014 GGZ Oost Brabant | PrivacyDisclaimer |   Toegankelijkheidsverklaring  ISO9001 ISO9001 NEN

Ga naar boven

Achtergrond-blauw