App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner-ANBI-status

Banner Klik kaart

Dutch Arabic English Polish Turkish

Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI's op de eigen internetsite de volgende gegevens publiceren:

De naam van de instelling    : GGZ Oost Brabant
Het RSIN/fiscaal nummer   : 41085846/805248316
Contactgegevens   : zie internetsite onder "contact"

De doelstelling

  : De stichting heeft ten doel om zo wel extramurale,
  semimurale als intramurale (geestelijke) gezondheidszorg
  te bieden, een en ander in de ruimste zin van het woord.
Het beleidsplan   : zie Meerjarenstrategie 2016-2020.
De bestuurssamenstelling   : zie (jaar)verslagen/Jaardocument 2016 met kengetallen, pagina 08 t/m 10).
De namen van de bestuurders   : zie onder "over ons": Managementteam en Raad van Toezicht.
Het beloningsbeleid   : zie  (jaar)verslagen/Jaardocument 2016 met kengetallen pagina 09 en 10).
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten   : zie (jaar)verslagen/Jaardocument).
Een financiële verantwoording   : zie (jaar)verslagen/Jaardocument).
Onze jaarrekening 2016   : zie Jaarrekening 2016

 

 

 

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw