Skip to main content

Veiligheid

In het bereiken van mensgerichte zorg die wij onze cliënten en naasten gunnen, speelt veiligheid een cruciale rol.

Veilige zorg, een zorg voor jou en mij

Om het veiligheidsbeleid goed te borgen in onze organisatie gebruiken we gangmakers veiligheid, veiligheidsoverleggen, veiligheidscafé’s, het meldsysteem Veilig Incidenten Melden en de analysemethoden DAM en SIRE. Zo kijken we voortdurend naar wat er in onze organisatie verbeterd kan worden en blijft het bieden van veilige zorg continu op ons netvlies. Ook verkiezen we jaarlijks een Gouden Held, een cliënt of medewerker die het best het veiligheidsbeleid van GGZ Oost Brabant vertegenwoordigt.

HKZ - VMS certificaat december 2019 - december 2022

Projectmatig werken we onder andere aan:

Medicatieveiligheid
Informatieveiligheid
Brandveiligheid
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Suïcidepreventie
Valpreventie
Vrijheidsbeperking (preventie)

Meld een incident

Zijn hier mensen bij betrokken van de GGZ Oost Brabant? 
Neem telefonisch contact met ons op: 0492 - 84 45 45

Geen spoed, maar wel een melding?

Dan kunt u gebruik maken van het onderstaande formulier. Wij stellen uw betrokkenheid op prijs!
Alvast hartelijk dank.