Skip to main content

Kwaliteit van zorg

Wij vinden dat de zorg voor onze cliënten niet ophoudt
bij het behandelplan en begeleidingstraject.

Kwaliteit bewaak je samen

Welke kwaliteit we leveren. Prestatie-indicatoren geven heel concreet aan wat we van onszelf verwachten en of we onze doelstellingen ook behalen. Certificering garandeert bovendien dat we dit proces voortdurend bewaken.

Tevreden cliënten
Het percentage tevreden cliënten is één van de belangrijkste prestatie-indicatoren. Uit onderzoek blijkt dat GGZ Oost Brabant op dat gebied boven het landelijke gemiddelde scoorde. Los daarvan betrekken we cliënten, familieleden en medewerkers structureel bij onze plannen. Simpelweg omdat de kwaliteit van de zorg daardoor verbetert.

HKZ-certificaat
GGZ Oost Brabant is in het bezit van het HKZ-certificaat. Het HKZ Keurmerk wordt uitgegeven door de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en garandeert het kwaliteitsmanagement van de organisatie. LRQA heeft in januari 2024 vastgesteld dat GGZ Oost Brabant opnieuw voldoet aan de landelijke normen voor goede kwaliteit van zorg. Het certificaat is opnieuw drie jaar geldig, daarna volgt een grondige herkeuring.

HKZ-certificaat 2024-2027

Kwaliteitsstatuut
Per 1 januari 2017 zijn alle GGZ-aanbieders verplicht een Kwaliteitsstatuut te hebben om zorg te mogen leveren vanuit de Zorgverzekeringswet. In het Kwaliteitsstatuut van GGZ Oost Brabant komt tot uitdrukking op welke manier wij werken om kwalitatief goede zorg te leveren. Er staat dus in opgeschreven hoe wij onze zorg verlenen.

Zie Kwaliteitsstatuut
Zie bijlage: HKZ-certificaat 2024-2027
Zie bijlage: Professioneel Statuut
Zie bijlage: Contract Stichting Benchmark GGZ