Skip to main content

 

 

 

 

 

Ik ben een
netwerkpartner

Over ons netwerk

Onze zorgexperts werken altijd in én met het netwerk. In de eerste plaats met het netwerk van de cliënt zelf, zowel formeel als informeel. En uiteraard altijd in verbinding met de betrokken professionals binnen en buiten GGZ Oost Brabant.

Sluitende netwerken over verschillende domeinen heen

Ons streven is dat de cliënt slechts één keer door onze voordeur komt. Vanuit hier brengen we het hele netwerk rondom de cliënt en zijn naasten in stelling. En dat heeft voordelen. Bijvoorbeeld dat op ieder moment alle expertises van GGZ Oost Brabant voor een behandelaar beschikbaar is. Of dat de expertise juist door een andere instelling of netwerkpartner kan worden geboden. Kortom; we bouwen sluitende netwerken in alle typen zorg, altijd over de verschillende domeinen heen. 

Dat lukt in onze ogen alleen als we elkaar vertrouwen en plezier hebben in samenwerking. Daarin nemen we onze verantwoordelijkheid en pakken we een actieve rol in verbinding maken én versterken. Zo organiseerden we regelmatig focusgroepen en masterclasses in de regio voor (zorg)professionals, altijd in het bijzijn van cliënten en naasten. Het succes van een behandeling hangt samen met de kwaliteit van het netwerk. Dat is wat wij geloven. Daarom wordt onze rol als netwerkspeler steeds groter. Vanuit onze specialistische expertise zijn we zichtbaar en actief aanwezig in het integrale netwerk in de regio Oost-Brabant maar ook bovenregionaal en landelijk. 

Bijvoorbeeld in: