Skip to main content

Overzicht van ons zorgaanbod

Tweede en derdelijns geestelijke gezondheidszorg ook wel gespecialiseerde GGZ, dat is wat wij bieden.
Kort als het kan, intensief en langdurig als het nodig is.

Een Specialistische zorgvraag?

Met een specialistische vraag over mentale gezondheid kunt u in veel gevallen bij ons terecht. We hebben een groot aantal behandelingen en deskundige zorgexperts in huis, waarmee we u kunnen helpen bij uiteenlopende problemen en aandoeningen. We bieden (hoog)specialistische GGZ op veel gebieden.

Algemene informatie over mentale gezondheid vindt u op www.thuisarts.nl

Ons zorgaanbod

Kind en Jeugd (0 tot 23 jaar)

De zorggroep Kinder en Jeugd GGZ van GGZ Oost Brabant is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen van 0 tot 23 jaar met ernstige psychische problemen en/of (vermoeden van) psychiatrische problematiek.

We werken hierbij samen met verschillende professionals, passend bij de zorgvraag. De behandeling aan kinderen, jeugdigen en ouders wordt ambulant gegeven.

Daarnaast is er de mogelijkheid voor klinische opname en deeltijdbehandeling voor adolescenten in onze High & Intensive care

Bekijk hier ons zorgaanbod kind en jeugd

Volwassenen (23-65 jaar)

Mensen met meervoudige, vaker voorkomende psychische of psychiatrische aandoeningen, kunnen vaak leren leven met hun stoornis.GGZOost Brabant zet vol in op herstel in brede zin.

Gezondheid, deelnemen aan het leven, bouwen aan een eigen identiteit en prettig de dag doorkomen; ze zijn allemaal essentieel voor herstel en kwaliteit van leven.

Onze geneeskundige behandeling en begeleiding staan in dienst van een hoger doel: het bouwen aan een leven dat voldoening geeft. Daar willen wij, samen met anderen, aan werken.

Bekijk hier ons zorgaanbod volwassenen

Ouderen (65 jaar en ouder)

In 2040 is iets meer dan een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder, het aandeel 80-plussers loopt naar verwachting rond 2050 op tot 10%. 

Er komen dus meer ouderen, die bovendien gemiddeld langer leven. Daarmee neemt ook de vraag naar (andere) ouderenpsychiatrie toe.

Wij spelen in op deze vraag, door nauw aan te sluiten bij de wensen en behoeftes van deze nieuwe generatie ouderen. We combineren aandacht voor kwaliteit van leven en eigen regie met evidence-based behandeling en een efficiënte organisatie. 

Bekijk hier ons zorgaanbod ouderen